Lista Aktualności Lista Aktualności

Patrolowanie lotnicze

„Przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych
RDLP Katowice – patrolowanie lotnicze lasów województwa śląskiego"

 

 

Uczestniczy:                                                                              15 nadleśnictw

 

Kwoty pozyskanych dotacji:                  

  • 375 000,00 zł  (2009 rok)
  • 700 000,00 zł  (2010 rok)
  • 600 000,00 zł  (2011 rok)
  • 200 000,00 zł  (2012 rok)
  • 300 000,00 zł  (2016 rok)
  • 300 000,00 zł  (2017 rok)
  • 300 000,00 zł  (2018 rok)
  • 300 000,00 zł  (2019 rok)
  • 307 572,00 zł (2020 rok)

 

Efekt ekologiczny: zmniejszenie zagrożenia pożarowego lasu.

Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów.

 

Efekt rzeczowy: wykonanie lotów patrolowych (w przypadku pożaru szybka akcja gaśnicza
i ograniczenie powierzchni pożaru).

 

 

" Przeciwpożarowe zabezpieczenie lasów celem ograniczenia i zapobiegania występowania szkód w lasach - patrolowanie lotnicze lasów województwa opolskiego w 2020 roku"

 

Kwota uzyskanej dotacji: 50 000,00 zł