Lista Aktualności Lista Aktualności

Ocalić od Zapomnienia

Rozstrzygnięto konkurs na monografię historyczno-literacką „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, który z okazji jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych zorganizowali wspólnie: Pałac Młodzieży w Katowicach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Rozstrzygnięto konkurs na monografię historyczno-literacką „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA", który z okazji jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych zorganizowali wspólnie:  Pałac Młodzieży w Katowicach oraz  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Do pomocy w realizacji konkursu zaangażowały się wszystkie nadleśnictwa tej dyrekcji LP.

XXI edycja „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" adresowana była do uczniów klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich  z terenu administrowanego przez nadleśnictwa  katowickiej dyrekcji. W konkursie wzięło udział ponad 20 szkół i kilkuset uczniów.

- Tym razem konkurs był w całości poświęcony lasom - mówiła Bogumiła Kurcab, kierownik Pracowni Profilaktyki i Współpracy ze Środowiskiem Pałacu Młodzieży w Katowicach. - Rozszerzyliśmy jego formułę, o prace plastyczne, gdyż wydaje się nam, że młodsze pokolenia coraz mniej chętnie pisze. To nas trochę boli, gdyż myśl „ubrana" w słowa dłużej zapada w pamięć.

Dzieci i młodzież startowała w trzech kategoriach, przewodnim hasłem konkursu było NA PNIU PISANE, MCHEM MALOWANE.

Celem konkursu było integrowanie młodego pokolenia z miejscem zamieszkania, regionem. Uczniowie zbierali informacje dotyczące ciekawostek historycznych, przyrodniczych lub geograficznych, związanych z lasem i ludźmi z nim związanych. Wszystkie zagadnienia były tematycznie połączone z 90. rocznicą powstania Lasów Państwowych.

Przy ocenianiu prac brana pod uwagę była: oryginalność tematu, walory poznawcze pracy, sposób ujęcia, samodzielność, estetyka wykonania.

- Ogromnym zaskoczeniem były prace plastyczne – oceniała B. Kurcab. – Były bardzo różnorodne i interesujące, zarówno jeśli chodzi o technikę, jak i temat. Popularne były fotografie, trafiały się kolaże, albumy, plakaty. Były prawdziwe „perełki", wśród gimnazjalistów, niestety, licealiści poza wyjątkami, nie wzięli udziału w konkursie.

Podsumowanie konkursu odbyło się w sali konferencyjnej im. J. Kozyry w biurze RDLP w Katowicach. Lista laureatów zamieszczona jest na stronie internetowej - www.pm.katowice.pl.