Lista Aktualności Lista Aktualności

Obchody Regionalnych Dni Lasu

Piknik „Cietrzewisko” 11-12 sierpnia w Koszęcinie, który w tym roku już po raz dziewiąty gościł miłośników oraz sympatyków lasu i łowiectwa miał dla leśników RDLP w Katowicach wyjątkowy charakter. W sobotę przed pałacem-siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w ramach obchodów Regionalnych Dni Lasu podczas uroczystego apelu dyrektor RDLP w Katowicach wręczył Kordelasy Leśnika Polskiego. Specjalne nagrody za całokształt działalności nadleśnictw odebrali nadleśniczowie. Nie zabrakło też nagród indywidualnych za wybitne osiągnięcia. Klamrą była uroczystość sadzenia „Dębu Niepodległości”.

- Nie mam wątpliwości, że wszyscy jesteście artystami swojego zawodu. Naszym dziełem jest las – powiedział podczas inauguracji uroczystości Wiesław Kucharski, dyrektor RDLP w Katowicach, zwracając się do leśników. Przypomniał tym samym słowa wybitnej aktorki Emilii Krakowskiej, że każdy, kto wykonuje swój zawód z pasją jest – artystą.

Odznaczeni Kordelasami Leśnika Polskiego zostali:

Jadwiga Wiśniewska – posłanka do Parlamentu Europejskiego

Mł. insp. Wiesław Pater – naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski – dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston – kardiolog Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wojciech Plewka – przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu.

Specjalny kordelas Dyrektora Generalnego LP otrzymał Maciej Bakes – dziennikarz Polskiego Radia Katowice.

Wioletta Koper-Staszowska, naczelnik Wydziału Kard, Promocji i Mediów przypomniała, że Kordelas Leśnika Polskiego, to najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. Kordelas może być nadany także osobom i instytucjom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie wyróżnienia opiniowane są przez Kapitułę Honorową. Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego. Obecny wzór obowiązuje od 1 marca 1930 roku, kiedy to wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów

Nie zabrakło nagród za osiągnięcie przez nadleśnictwa oceny bardzo dobrej, uzyskanej podczas kontroli całokształtu działalności (kontroli okresowej). Odebrali je:

Grzegorz Furmański – nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie i Włodzimierz Błaszczyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec.

Kilku pracowników nadleśnictw naszej dyrekcji, w szczególny sposób wyróżniło się swoją pracą, daleko wykraczającą ponad zakres obowiązków. Ich zaangażowanie we współpracę z samorządami i lokalną społecznością, to działania przyczyniające się do budowania pozytywnego wizerunku leśnika polskiego w społeczeństwie. Nierzadko swoją prywatną pasją wspierają działania leśników i wykorzystują ją w celach służbowych. Nagrody indywidualne odebrali:

Adam Sikora – podleśniczy w Nadleśnictwie Rudziniec

Waldemar Długokęcki – kierownik Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Leśnej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu

Ryszard Nowak – Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Jeleśnia. Od kilkunastu lat radny Gminy Jeleśnia

Krzysztof Mrówka – leśniczy w Nadleśnictwie Brynek.

Kulminacyjnym punktem uroczystości, było posadzenie na dziedzińcu pałacu w Koszęcinie Dębu Niepodległości. Jednego ze stu, pobłogosławionych w maju przez ojca świętego Franciszka. Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk odebrał z rąk dyrektora Wiesława Kucharskiego certyfikat autentyczności.

Uroczystości uświetniła Grupa Reprezentacyjna Służby Leśnej, która maszerowała przy dźwiękach Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.