Lista Aktualności Lista Aktualności

Nowy skład Zarządu Oddziału SITLiD w Katowicach

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Katowicach ma od 27 kwietnia 2018r. nowy skład Zarządu Oddziału. Wybory odbyły się na spotkaniu sprawozdawczo - wyborczym w związku z zakończeniem czteroletniej kadencji Stowarzyszenia.

Przewodniczącą Zarządu Oddziału została Waleria Kosman  - Nadleśnictwo Sucha,

Wiceprzewodniczącymi Bożena Kawecka - Nadleśnictwo  Kluczbork, Jan Słowik - Nadleśnictwo Opole oraz Ryszard Kocieliński - Nadleśnictwo Herby.

Pozostałe funkcje sprawują :

Grzegorz Skrobek - Nadleśnictwo Kędzierzyn - sekretarz

Adam Światłoń - Nadleśnictwo Sucha - skarbnik

Katarzyna Niewęgłowska - RDLP Katowice – członek

Wojciech Jaroń - RDLP Katowice – członek

Lech Półtorak - emerytowany pracownik RDLP Katowice – członek

Dotychczasowemu wieloletniemu Przewodniczącemu  SITLiD w Katowicach Lechowi Półtorakowi, w związku z przejściem na emeryturę, Zarząd Oddziału  składa serdeczne podziękowania za włożony trud w prowadzenie działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz zaprasza do dalszej pracy jako członka Zarządu.

W dniu 13 sierpnia br. odbyło się I posiedzenie ZO SITLiD, na które zaproszenie przyjął  Dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski. Po zaprezentowaniu najbliższych  planów SITLiD, Pan Dyrektor wyraził przychylność i zapewnił o współpracy ze Stowarzyszeniem.

Zarząd Oddziału SITLiD w Katowicach planuje następne spotkanie w miesiącu październiku, na które zaprasza przewodniczących kół regionu katowickiego.