Lista Aktualności Lista Aktualności

Łowy Edwarda Goszyka

Promocja książki „Leśne łowy" autorstwa Edwarda Goszyka, emerytowanego, wieloletniego leśniczego Leśnictwa Zielona w Nadleśnictwie Koszęcin (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach) - który w tym roku ukończył 90 lat, dokładnie tyle, ile mają Lasy Państwowe - była doskonałą okazją do spotkania wielu środowisk: leśników, myśliwych, twórców, księgarzy i wydawców oraz samorządowców.

 Autor niezwykłej – gdyż dobrze udokumentowanej i świetnie napisanej pozycji wydawniczej – około 30 lat czekał na wydanie publikacji, która wypełnia lukę na księgarskim rynku. O historii śląskiego łowiectwa pisano do tej pory niewiele. Dla pasjonatów zamierzchłych dziejów to nie lada gratka; myśliwym i leśnikom zebrana faktografia umożliwia dokonywanie analiz porównawczych i śledzenie rozwoju łowiectwa na Śląsku. E. Goszyk z kronikarskim zacięciem musiał przebrnąć przez setki dokumentów, również tych pisanych ręcznie, po niemiecku, pismem gotyckim.

Ogromnym walorem 344-stronicowej książki są ilustracje Jarosława Janickiego, leśnika z Nadleśnictwa Kup na Opolszczyźnie. Autorskie spotkanie miało miejsce w pałacowej siedzibie zespołu „Śląsk" w Koszęcinie, którego artyści stanowili oprawę słowno-muzyczną promocji.

Edward Goszyk pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, jednak zaraz po wojnie los sprawił, że po ukończeniu Technikum Leśnego w Krasiczynie, osiedlił się w północnej części katowickiego zarządu LP – najpierw w Dobrodzieniu, potem w Koszęcinie. Przez wiele lat był leśniczym w swoim ukochanym miejscu - Leśnictwie Zielona. Był łowczym powiatowym w Lublińcu. Nie tylko wytrwale pracował w lasach. Od lat 50. ub. wieku także je opisuje – jest autorem ponad 100 artykułów o tematyce łowiecko-przyrodniczej i historycznej oraz kilku książek. Publikował teksty m. in. w „Przyrodzie Polskiej", „Łowcu Polskim", także w „Trybunie", „Dzienniku Zachodnim", „Gwarku".