Lista Aktualności Lista Aktualności

LKP

Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej LKP Lasy Beskidu Śląskiego w Ustroniu Jaszowcu

 

21 lutego w Ustroniu Jaszowcu odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej LKP Lasy Beskidu Śląskiego. Spotkanie połączono z seminarium naukowym poświęconym uwarunkowaniom ekologiczno-hodowlanym przebudowy świerczyn w Beskidach. W posiedzeniu Rady wziął udział zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej Jan Szramka.

Członkowie Rady zapoznali się z bieżącą sytuacją w lasach LKP, szczególnie pod kątem ostatnich szkód wyrządzonych przez huraganowy wiatr w styczniu br., którą przedstawił naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Katowicach Mirosław Nowak.

W części seminaryjnej wyniki ostatnich badań przeprowadzonych na ternach lasów LKP Lasy Beskidu Śląskiego zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  Wykłady dotyczyły Regionalnego Systemu Osłony Meteorologicznej Leśnictwa, wpływu zmian klimatycznych na wzrost podstawowych gatunków lasotwórczych, właściwości gleb rozpadających się świerczyn,  rewitalizacji gleb dolomitami oraz nowymi nawozami wieloskładnikowymi. Naukowcy  przedstawili też prognozy związane z dalszym procesem rozpadu monokultur świerkowych i ocenę efektów dotychczasowej przebudowy drzewostanów w beskidzkich nadleśnictwach.