Lista Aktualności Lista Aktualności

Leśnicy gośćmi Forum Przyjaciół Lasów

Leśnicy gośćmi Forum Przyjaciół Lasów

25 czerwca w Poczesnej, z inicjatywy wójta gminy – Krzysztofa  Ujmy odbyło się Forum Przyjaciół Lasu. W spotkaniu udział wzięli liczni goście, m.in. przedstawiciele lokalnych władz i przedsiębiorstw, a także kierownicy nadleśnictw Herby, Złoty Potok i Sucha.

Podczas spotkania zorganizowanego z okazji 90-lecia Lasów Państwowych otwarta została pokonkursowa wystawa „Stop zaśmiecaniu lasów". Ogólnopolska ekspozycja zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury we współpracy z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie została objęta patronatem honorowym Dyrektora Generalnego LP. Obecny na Forum Jacek Frankowski – członek SPAK oraz pracownik OKL w Gołuchowie wyraził opinię, że organizacja konkursów i wystaw o tematyce leśnej pomaga w kształtowaniu pozytywnych postaw wśród młodzieży i dorosłych oraz wspiera Służbę Leśną w walce z zaśmiecaniem lasów. Ekspozycję w pierwszej kolejności będzie można obejrzeć od 1 lipca do końca września w Centrum Kultury w Poczesnej.

Poza wystawą na spotkaniu przedstawiona została prezentacja ukazująca inwestycje i proekologiczne działania podejmowane w Gminie Poczesna, a także wyświetlony został film o Adamie Lorecie – pierwszym dyrektorze Lasów Państwowych. Uzupełnienie filmu pt.: „Szkic do portretu" stanowiła prelekcja autora scenariusza – Jacka Frankowskiego, który przybliżył gościom historię Lasów Państwowych.

Głos zabrał także dr inż. Waldemar Hylla nadleśniczy Nadleśnictwa Herby, który w swej wypowiedzi podkreślił fakt, że dzięki samorządowcom z Gminy Poczesna na spotkaniu z okazji 90-lecia LP leśnicy nie są  gospodarzami a gośćmi, co  jest sytuacją dotychczas niespotykaną.  Wszystkim zebranym przybliżył także charakter pracy leśników, którzy prowadząc wielofunkcyjną gospodarkę leśną starają się sprostać zasadzie zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie podziękował  gospodarzom za dbałość o środowisko i zaakcentował, że w tej gminie oraz w całym kraju od kilku lat, powoli lecz sukcesywnie spada liczba śmieci wywożonych do lasów.

Spotkanie zakończyła dyskusja oraz wspólny obiad.