Lista Aktualności Lista Aktualności

Krajowa Konferencja Hodowlana „Szkółkarstwo leśne w 90-letniej historii Lasów Państwowych”

W dniach 12-13 marca br. na terenie naszej dyrekcji, w RLOEE w Ustroniu – Jaszowcu, odbyła się Krajowa Konferencja Hodowlana, której tematem było „Szkółkarstwo leśne w 90-letniej historii Lasów Państwowych”.

 

 Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP, ich zastępcy ds. gospodarki leśnej oraz naczelnicy wydziałów gospodarowania ekosystemami, a także przedstawiciele nauki i praktyki leśnej. Sesję referatową konferencji w dniu 12 marca br. otworzył Jan Szramka, zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególną rolę szkółkarstwa w gospodarce leśnej oraz na potrzebę wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji sadzonek. W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali konieczność utrzymania szkółkarstwa leśnego w strukturach organizacyjnych PGL LP, gdyż tylko taka forma organizacyjna zapewnia możliwość optymalnego rozwoju i modernizacji szkółkarstwa w oparciu o nowoczesne technologie i metody produkcji, dając jednocześnie gwarancję pełnego przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej i uzyskiwania dobrej jakości sadzonek. Procesy prywatyzacyjne powinny być ograniczone do wykonawstwa prac.

 

  W drugim dniu konferencji, podczas sesji terenowej, prezentowane były dwie szkółki kontenerowe produkujące sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym;  w Nadleśnictwie Bielsko, gdzie sadzonki produkowane są w kasetach styropianowych (model francuski) oraz w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie sadzonki produkowane są w kasetach polipropylenowych (model skandynawski).       W trakcie sesji terenowej prezentowana była także szkółka w Nadleśnictwie Rybnik, oferująca szeroki asortyment materiału sadzeniowego (w tym wiele gatunków ozdobnych), a także drewno kominkowe, budki lęgowe, pokarm dla ptaków czy donice z pniaków. Konferencja zakończyła się wspólnym zwiedzaniem Opactwa Cystersów w Rudach Raciborskich.