Lista Aktualności Lista Aktualności

Kordelasy rozdane

Podczas podsumowującej rok, narady kierownictwa RDLP w Katowicach oraz jednostek podległych, wręczono najwyższe odznaczenia – kordelasy.

Kordelas Leśnika Polskiego jest najwyższym odznaczeniem, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. Nadaje się go także osobom i instytucjom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. Uroczysta Narada Dyrektorów, Nadleśniczych oraz emerytowanych pracowników była doskonałym pretekstem do uhonorowania zasług dla polskiego leśnictwa. Dyrektor RDLP w Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz postanowił przyznać kordelasy m.in.:

Marianne Frey-Amon - szefowej Marianne Frey-Amon Holz und Holzprodukte,

Markowi Glebie - przedsiębiorcy leśnemu z CZECH - Wytwórnia Oklein Export – Import Marek Gleba,

Markowi Wizimirskiemu z Firmy Usług Leśnych.

Kordelasy otrzymali także leśnicy: Roman Szostak Leśniczy w Nadleśnictwie Ustroń, Paweł Pypłacz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork, Jerzy Malczyk Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Andrychów, Jan Słowik Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Opole oraz Leon Mijal Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji. Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego. Każdy kordelas wręczany jako wyróżnienie ma swój kolejny, unikalny numer. Dołączana jest do niego także legitymacja, która poświadcza jego nadanie.

Anna Tarkowska

Zdjęcia: Adam Sikora