Lista Aktualności Lista Aktualności

Kontrole transportów drewna….

Od października 2019 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach są prowadzone wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją działania ukierunkowane na kontrolowanie transportów i przewoźników drewna w celu sprawdzenia zgodności przewożonego ładunku z dokumentacją, a także innymi przepisami związanymi z bezpieczeństwem  w ruchu drogowym. W ramach akcji są realizowane wspólne patrole złożone ze strażników leśnych, inspektorów z Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariuszy Policji z województw śląskiego i opolskiego.

Większość przeprowadzonych dotychczas kontroli wykazała nieprawidłowości, które najczęściej dotyczyły przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu przewożącego drewno, zwykle był to surowiec pochodzący z posuszu, transportowany do nas z Czech lub Słowacji. Działania kontrolne skupiają się na drogach tranzytowych prowadzących od granicy i obejmują tereny nadleśnictw usytuowanych w południowej części katowickiej dyrekcji.

W ramach akcji „PRZEWOŹNIK” Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje stan techniczny pojazdów, dopuszczalną masę całkowitą z ładunkiem, dokumentację na przewóz drewna oraz przestrzeganie przepisów związanych z transportem drogowym. Działania Policji zazwyczaj polegają na zatrzymywaniu pojazdów i doprowadzaniu ich do miejsca kontroli, natomiast Straż Leśna prowadzi obmiar przewożonego drewna w celu sprawdzenia zgodności z posiadanymi dokumentami przewozowymi.

W styczniu bieżącego roku kontynuacja akcji przyniosła efekty w postaci zakwestionowania trzech transportów drewna – rekordzista przekroczył dopuszczalną masę całkowitą  pojazdu o 17 ton.

Nieprawidłowości wykazywane podczas kontroli skutkowały nakładaniem na przewoźników grzywien, wszczynaniem postępowań administracyjnych, a także w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej koniecznością przeładunku przewożonego drewna na inny pojazd.