Lista Aktualności Lista Aktualności

KOMUNIKAT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia zabiegów ograniczania liczebności postaci doskonałych (imagines) chrabąszczy oraz nadmiernej liczebności larw osnui gwiaździstej. Zabiegi prowadzone  będą z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy użyciu samolotu PZL M18B Dromader, wyposażonego w podskrzydłową aparaturę atomizerową typu MICRONAIR AU 5000. Aparatura ta zapewnia precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych (ULV).

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych, jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających i pełnych, osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat. Odstąpienie od ich wykonania, może doprowadzić do silnej defoliacji lub gołożerów, skutkujących zachwianiem trwałości zagrożonych i osłabionych drzewostanów.

Drzewostany zagrożone w stopniu wymagającym zabiegów ograniczania nadmiernej liczebności larw osnui gwiaździstej, zlokalizowane są w nadleśnictwach: Brynek − 171 ha (9 pól zabiegowych), Herby − 87 ha (1. pole zabiegowe), Koszęcin
− 113 ha (6 pól zabiegowych), Lubliniec − 1 144 ha (21 pól zabiegowych) oraz Zawadzkie − 341 ha (8 pól zabiegowych), Świerklaniec − 18 ha (2 pola zabiegowe) 
i Złoty Potok − 25 ha (2 pola zabiegowe). Łączna powierzchnia drzewostanów położonych w 7. ww. nadleśnictwach, w których przewiduje się prowadzenie zabiegów wobec osnui gwiaździstej wynosi 1 899 ha.

Konieczność prowadzenia zabiegów wobec imagines chrabąszczy przewiduje się w drzewostanach nadleśnictw: Brzeg − 258 ha (4 pola zabiegowe), Kłobuck − 16 ha (1. Pole zabiegowe)  Olesno − 76 ha (1. pole zabiegowe), Rudziniec − 281 ha (4 pola zabiegowe), Strzelce Opolskie − 258 ha (8 pól zabiegowych), a także na terenie Nadleśnictwa Opole − 216 ha (3 pola zabiegowe). Łączny areał planowanych zabiegów ograniczania postaci doskonałych chrabąszczy wynosi 1 105 ha.

## Mapa interaktywna RDLP w Katowicach (hiperłącze)

Zabiegi ograniczania liczebności populacji ww. gatunków owadów liściożernych prowadzone będą od połowy II dekady maja do końca jego III dekady. Ścisły termin prowadzenia zabiegów uzależniony jest od tempa rozwoju owadów, które determinuje przebieg warunków pogodowych.

Ograniczanie liczebności populacji osnui gwiaździstej prowadzone będzie
z zastosowaniem preparatu o nazwie handlowej DIMILIN 480 SC, którego substancję aktywną stanowi działający insektycydowo diflubenzuron (zsyntetyzowany inhibitor syntezy chityny - inhibitor linienia). Związek ten wykazuje więc selektywne działanie insektycydowe, polegające na działaniu jedynie na stadia larwalne owadów roślinożernych. Diflubenzuron działa żołądkowo, co oznacza, że ujawnia swą aktywność po spożyciu przez larwy np. potraktowanego igliwia sosnowego. Wykazuje też działanie owicydowe (jajobójcze). Preparat ten będzie aplikowany w dawce 0,10 l/ha, co odpowiada 48 g s.a./ha. Ultra mała dawka DIMILINU 480 SC zgodnie z jego etykietą zostanie rozcieńczona wodą do objętości 2,4 l/ha oraz uzupełniona adiuwantem Ikar 95 EC do pożądanej objętości dawki cieczy użytkowej wynoszącej 3,10 l/ha. Preparat ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 24 godziny. Natomiast okres prewencji, czyli czasu po jakim od dokonania zabiegu na obszar, w którym zastosowano środek mogą wejść ludzie raz zostać wprowadzone zwierzęta - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Zabiegi ograniczania liczebności imagines chrabąszczy, którego celem jest istotne rozrzedzenie liczebności przyszłych pędraków, prowadzone będzie przy użyciu preparatu MOSPILAN 20 SP, którego substancję aktywną stanowi acetamipryd (200 g/l), należący do grupy neonikotynoidów cyjanoamidynowych. Preparat ten na owady działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie wykazuje systemiczne działanie owadobójcze, tzn. zdolność do wnikania przez liście lub korzenie i przemieszczania się do odległych miejsc, np. do rozwijających się liści. Insektycyd ten będzie aplikowany w dawce 0,40 kg/ha. Ultra mała dawka MOSPILANU 20 SP, zgodnie z jego etykietą zostanie rozcieńczona wodą do objętości 4,0 l/ha oraz uzupełniona adiuwantem Ikar 95 EC do pożądanej objętości dawki cieczy użytkowej wynoszącej 5,0 l/ha. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni. Zgodnie z etykietą, okres prewencji dla ludzi i zwierząt, tj. czasu od zastosowania insektycydu do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy.