Lista Aktualności Lista Aktualności

Józef Kubica, nowym Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Józef Kubica, dotychczasowy inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Świerklaniec przyjął 11 maja z rąk Andrzeja Koniecznego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nominację na Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 12 maja przed południem odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania przez Arkadiusza Wojciechowicza, odchodzącego dyrektora obowiązków.

Ze względu na środki bezpieczeństwa w uroczystości wzięli udział jedynie pracownicy, którzy pełnili dyżury w poszczególnych wydziałach dyrekcji.

Józef Kubica, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku. W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble leśnego wtajemniczenia. Najpierw jako stażysta w Nadleśnictwie Świerklaniec, od 1 stycznia 1980 r. pracował w Nadleśnictwie Brynek na stanowisku podleśniczego by w 1987 roku otrzymać awans na leśniczego w tym samym nadleśnictwie.

Od 1 marca 2017 r. rozpoczął ponownie pracę w Nadleśnictwie Świerklaniec na stanowisku inżyniera nadzoru.

Dzieli pracę zawodową z pasją społeczną.

Od 2015 roku radny Sejmiku Województwa Śląskiego:

- Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- członek Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,

- współautor wielu uchwał sejmikowych m.in. uchwały  „antysmogowej”,

- propagator programu „Czyste Powietrze”,

- współautor konkursu „Inicjatywa Sołecka”,

- członek Kapituły Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- członek Rady Muzeum Górnośląskiego.