Lista Aktualności Lista Aktualności

Dzięki funduszom europejskim pożary mniej groźne

Takiego zainteresowania V edycją Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie pod hasłem „Wczoraj cystersi, dziś leśnicy z funduszami – chronią las przed pożarami”, chyba nikt się nie spodziewał. Bogata oferta edukacyjno-promocyjna - z wiodącym tematem ochroną przeciwpożarową w Lasach Państwowych – oraz piknikowy nastrój wydarzenia sprawiły, że w niedzielne, słoneczne popołudnie 13 maja na Grobli w Parku Przypałacowym w Rudach było naprawdę tłoczno.

Miejsce i czas wspólnego spotkania leśników z mieszkańcami regionu, ale także m.in. samorządowcami i strażakami oraz policjantami, nie były przypadkowe. Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, plac zabaw dla dzieci i punkt informacji turystycznej (zrealizowane częściowo ze środków unijnych) tworzyły wymarzone miejsce do rodzinnego spotkania.

A wszystko za sprawą „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” (2016-2019), który jest na półmetku. Objął 135 nadleśnictw w kraju, w tym 5 z Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach, która jest postrzegana jako jeden z liderów pozyskiwania funduszy unijnych: zarówno na małą retencję nizinną i górską, jak i ochronę p.poż. Większość wybudowanych nowych dostrzegalni przeciwpożarowych (3) znajduje się na terenie katowickiej Dyrekcji LP, w tym pierwsza w projekcie zbudowana wieża p.poż. na terenie Nadleśnictwa Kobiór.

- Rudy Raciborskie są jednym z naszych nadleśnictw, które bardzo skutecznie potrafią zdobywać i rozliczać środki pomocowe UE – mówił na krótkiej konferencji z udziałem zaproszonych gości Wiesław Kucharski, dyrektor RDLP w Katowicach. – To fundusze, które wspierają infrastrukturę naszych lasów, są więc korzystne dla całego społeczeństwa. To jednak „trudne” pieniądze do rozliczenia, dlatego dziękuję wszystkim leśnikom za ich mozolną pracę.

- Poza dostrzegalniami przeciwpożarowymi, w nadleśnictwach całej Polski pojawił się także sprzęt do lokalizacji pożarów, stacje meteo, samochody patrolowo-gaśnicze oraz doposażono punkty alarmowo-dyspozycyjne – mówił Paweł Stepnowski z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. – Całkowity koszt przedsięwzięcia to 43 096 737,50 zł, z czego wysokość wydatków kwalifikowalnych to 30 000 000,00 zł, a planowana refundacja środków unijnych wynosi 25 500 000,00 zł.

Na terenie RDLP w Katowicach w projekcie p.poż. uczestniczyły nadleśnictwa: Rudy Raciborskie, Kobiór, Brynek, Prószków i Kup. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych to prawie 2 mln zł.

Właśnie na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskie, także w nadleśnictwach Rudziniec i Kędzierzyn) w 1992 roku wybuchł pożar, który strawił ponad 9 tysięcy hektarów lasu. Nic więc dziwnego, że tutejsi leśnicy ze szczególną pieczą dbają o trwałość nowego lasu, a to zawsze owocowało coraz bardziej udoskonalonymi metodami w walce z pożarami i działaniami profilaktycznymi.

Robert Pabian, nadleśniczy w Rudach Raciborskich oraz jego zastępca Tomasz Pacia przedstawili tematy ochrony p.poż. na terenie RDLP w Katowicach i projekty realizowane z Rudach Raciborskich z udziałem funduszy unijnych, m.in. odtwarzanie prawidłowych stosunków wodnych w rezerwacie „Łężczok” i kompleksowy projekt małej retencji.

- Chcemy w pierwszej kolejności, na dwóch ciekach okresowych, gromadzić wodę i  kierować ją na teren pożarzyska z 1992 roku – mówił R. Pabian.

Leśnikom za ich dbałość o stan lasów w kontekście ochrony p.poż. chwalili i proponowali dalszą współpracę przedstawiciele powiatu raciborskiego, gminy Kuźnia Raciborska, także strażacy z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

- Mała retencja, czyli woda zatrzymywana w lesie to ogromny sukces przyrodniczy – mówił prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podczas Dnia Otwartego wszyscy chętni uczestniczyli m.in. w grach i zabawach z wykorzystaniem drewna, warsztatach plastycznych, konstruowano budki lęgowe, oglądano także film o pożarze z 1992 roku. Prezentację nowoczesnego samochodu gaśniczego zaprezentowali leśnicy z Nadleśnictwa Niepołomice (RDLP w Krakowie). Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się okulary typu wirtual reality, które na stoisku CKPŚ LP rozgrzewały wyobraźnię do zenitu. Bardzo urozmaiconą ofertę edukacyjną i promocyjną zaprezentowali leśnicy z nadleśnictw: Rudy Raciborskie, Brynek, Kobiór, Ustroń i Siewierz. Każdy chętny otrzymał sadzonkę drzewka, Jak zwykle smaczne niespodzianki serwował Zakład Transportu i Spedycji  LP w  Świerklańcu. W tle rozchodziły się sygnały wykonane przez Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

JACEK DEREK, RDLP w Katowicach