Lista Aktualności Lista Aktualności

Czas wzmożonej czujności

W związku z suszą, wysokimi temperaturami oraz trwającymi żniwami występuje zwiększone zagrożenie pożarowe.

Mimo ogólnego wzrostu liczby pożarów lasu w polskich lasach, jak dotąd w Nadleśnictwie Prudnik udało się uniknąć większych strat. Dzięki szybkim reakcjom straży pożarnej wszystkie dotychczasowe zdarzenia kończyły się szczęśliwie i bez szkód. Mimo ogólnie małej podatności lasów tych terenów na pożary, istnieją miejsca wysokiego ryzyka – to przede wszystkim młode drzewostany (uprawy leśne i młodniki) oraz tereny poklęskowe w Górach Opawskich. Obecnie największe niebezpieczeństwo grozi od strony pól uprawnych, na których prowadzone są zbiory. W Górach Opawskich mamy do czynienia ze szczytem ruchu turystycznego. Choć stanowi to potencjalnie spore zagrożenie, duża ilość osób na szlakach to także duża wykrywalność zarzewi pożarów. W nadleśnictwach działa specjalny system dyżurów, obejmujący większość pracowników Służby Leśnej. W razie alarmu osoby te mają za zadanie wspierać działania strażaków.

Link do artykułu na stronie internetowej Radia Opole