Lista Aktualności Lista Aktualności

21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów

Święto to, zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. Tego dnia na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy. Zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywania w nich. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa akcje publiczne zostały odwołane.