Wydawca treści Wydawca treści

XX pielgrzymka na Jasną Górę

XX ogólnopolska pielgrzymka leśników, także m.in. pracowników parków narodowych, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przebiegała pod hasłem: „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników".

W pielgrzymce wzięły udział osoby związane z ochroną środowiska: gremia naukowe, myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego, kombatanci, związkowcy, przedstawiciele ruchów ekologicznych, uczniowie i studenci. W sobotnim spotkaniu 17 września uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy i reprezentanci służb mundurowych.

Wszystkich pielgrzymów wraz z ich rodzinami przywitał o. Marian Waligóra, przeor jasnogórskiego klasztoru paulinów.

- W roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy Opatrzności za łaskę chrztu świętego, który wszczepił w nas wielką rodzinę europejską – mówił ks. bp Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, duszpasterz leśników, który przewodniczył uroczystej mszy świętej. – Od 966 roku nasza polska ziemia, nasze lasy i parki, odsłaniają swoje piękno i obdarowują swoimi skarbami, w obecności wielu krzyży i kaplic, w bliskości świątyń i klasztorów. Te krzyże i kaplice są drogowskazami dla wędrowców, ale również świadkami wiary w Boga, który jest stworzycielem piękna tego świata. Czy jednak na prowokujące pytanie postawione przez dziennikarza: czy wierzy pan dyrektor, pan nadleśniczy w Boga, w życie pozagrobowe, odpowiedź  byłaby natychmiast? A może byłyby jakieś wątpliwości? Uświadamiamy sobie, że nasza wiara jest dość tajemnicza, jest czymś osobistym i dynamicznym.

Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, na wstępie swojego wystąpienia, odczytał list skierowany do pielgrzymów przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który napisał m.in: „Rzeki i zbiorniki wodne, ziemia uprawna i roślinność, są i pozostaną jednym z największych naszych bogactw narodowych. Jestem o tym przekonany, ponieważ znam i wysoko cenię fachowość oraz zaangażowanie polskich leśników, a także innych specjalistów troszczących się o ów bezcenny, przekazywany z pokolenia na pokolenie depozyt. Pragnę raz jeszcze podziękować za Państwa wytrwałość, ogromnie ważną i potrzebną".

Jan Szyszko, minister środowiska, odwołując się do napaści na Polskę Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku podkreślił rolę, jaką odegrali leśnicy w obronie ojczyzny. Na zakończeniu mszy świętej odczytano list bp. diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka, byłego duszpasterza leśników, a dziś honorowego, oraz poświęcono sztandar Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej.

Podczas Krajowej Narady Leśników dyrektor generalny Lasów Państwowych K. Tomaszewski omówił najważniejsze projekty rozwojowe LP.

Więcej w najbliższym wydaniu Trybuny Leśnika

Media o XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników:

Leśnicy na Jasnej Górze - Lasy Państwowe

Krajowa Narada Leśników podczas XX Krajowej Pielgrzymki Leśników - Lasy Państwowe

Niedziela - Pielgrzymka Leśników