Wydawca treści Wydawca treści

Współpraca leśników z rolnikami sformalizowana

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach rozpoczyna bliższą współpracę ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Stosowny list intencyjny w tej sprawie podpisali 23 lutego 2023 r. Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach i Marek Dziubka - Dyrektor ŚODR.

- Bardzo się cieszę, ze doszło do tego spotkania. Przed nami wiele wspólnych przedsięwzięć ale także wzajemnego wsparcia podczas realizacji autorskich projektów – powiedział Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach.

Przedmiotem współpracy mają być m.in. działania skierowane do mieszkańców województwa śląskiego. Będą one związane przede wszystkim z edukacją przyrodniczo-leśną, szkoleniem w tym zakresie oraz działaniami na rzecz promowania walorów przyrodniczych oraz ochrony środowiska.

Koordynatorami współpracy pomiędzy jednostkami są z ramienia RDLP w Katowicach Anna Tarkowska – Moczulska: adres e-mail: anna.tarkowska@katowice.lasy.gov.pl , a z ramienia ŚODR - Renata Rosiek i Natalia Michałowska:
adres e-mail: r.rosiek@odr.net.pl.

Dużymi autorskimi wyzwaniami stojącymi przed partnerami w tym roku, są w wypadku leśników - rozpoczęcie obchodów roku 100-lecia Lasów Państwowych, a dla Ośrodka – Krajowa Wystawa Rolnicza, towarzysząca we wrześniu dożynkom i pielgrzymce rolników na Jasna Górę. Podczas spotkania nie zabrakło wymiany zaproszeń na te wydarzenia.