Wydawca treści Wydawca treści

Święto Lasu w Koszęcinie

Relacja z obchodów Święta Lasu, które odbyło się 11 września w Koszęcinie

Coroczne, ale tym razem wyjątkowe, gdyż połączone z 90-leciem powstania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, święto śląskich leśników odbyło się 11 września br. na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego – siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Coroczne spotkanie leśników Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach rozpoczęło się od mszy świętej w przepięknym, drewnianym - pochodzącym z XVIII wieku - kościółku p.w. Św. Trójcy w Koszęcinie. Na główne uroczystości przybyli – obok przedstawicieli Dyrekcji Generalnej LP na czele z Adamem Wasiakiem, dyrektorem generalnym, - nie tylko delegaci ze wszystkich jednostek katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych, ale także ogromna grupa przedstawicieli władz województw: śląskiego i opolskiego, reprezentanci parlamentu RP, samorządów, wielu instytucji, nauki leśnej, branż i środowisk na co dzień współpracujących z RDLP w Katowicach. Obecni byli m. in. członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz szefowie służb mundurowych: wojska, policji i straży pożarnej.

- Nasze, śląskie lasy, mają trudną historię – mówił dr inż. Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach witając wszystkich gości. – Gospodarka leśna prowadzona była tutaj na terenach trzech zaborów ze zróżnicowaną strukturą własności. Po wojnie nasze lasy znalazły się pod olbrzymią presją, głównie przemysłu. W ostatnich 20 latach przeżywaliśmy tu klęski, od pamiętnego pożaru w 1992 r., przez powodzie, okiść, huragany oraz suszę, która dokończyła dzieła zniszczenia drzewostanów w Beskidach. Tylko jedna organizacja, jaką są Lasy Państwowe, mogła dokonać zabliźnienia tych ran. Dziś rośnie nowy las. Śląsk jest zielony, nie czarny. Żeby jednak być leśnikiem na Śląsku trzeba ogromnej determinacji. Chylę czoła przed leśnikami dawnych i obecnych lat, którzy nie pogodzili się z możliwością, aby na dużych obszarach regionu tego lasu ubywało. Dziękuję również za współpracę z naszym otoczeniem, władzami wojewódzkimi i samorządowymi, gdyż leśnicy nie pracują przecież w izolacji.

Piotr Litwa, wojewoda śląski, składając życzenia śląskim leśnikom, podziękował im za „służbę, misję, codzienną pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju, który przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu".

Uroczystość 90-lecia Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach była również okazją do odznaczeń - państwowych i resortowych – byłych i obecnych pracowników tej dyrekcji. Uhonorowano również instytucje współpracujące z RDLP w Katowicach.