Wydawca treści Wydawca treści

Submisja drewna cennego zakończona

Ponad 1000 m3 drewna zostało wystawione na corocznej submisji drewna specjalnego przeznaczenia zorganizowanej przez RDLP w Katowicach. Jej rozstrzygnięcie nastąpiło 18 listopada br. Wszystkie z 856 wystawionych losów znalazły nabywców.

Podczas submisji zainteresowani mogli zakupić drewno specjalnego przeznaczenia, czyli najlepsze i najcenniejsze pod względem jakości. Drewno dębowe i jesionowe zgromadzone na składzie w Jełowej (Nadleśnictwo Turawa) pochodziło z terenu 11 nadleśnictw katowickiej dyrekcji LP oraz trzech jednostek z RDLP w Łodzi. Najwięcej było surowca dębowego – 769 m3, jesionowego – niewiele ponad 245 m3. Na każdą sztukę (los) składano ofertę oddzielnie. Potwierdzeniem najwyższej jakości przygotowanego drewna była osiągnięta średnia cena sprzedaży, wynosząca 2 477 zł/m3 w przypadku drewna dębowego i 1 234 zł/m3 dla drewna jesionowego. Najwyższą wartość osiągnął los dębowy pochodzący z Nadleśnictwa Koszęcin. Rekordzistę sprzedano za 27 tys. zł.

W przetargu uczestniczyło 18 firm w tym: cztery zagraniczne (estońska, dwie austriackie i czeska) oraz 14 krajowych.

Organizatorem submisji była katowicka RDLP.