Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie z przewodnikami górskimi i harcerzami

Aktualny stan sanitarny beskidzkich lasów i wpływ kondycji drzewostanów na stan szlaków turystycznych w górach były tematami spotkania, które 24 czerwca odbyło się w LOEE „Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu. W sesji wzięli udział dr inż. Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach, nadleśniczowie ośmiu górskich nadleśnictw oraz przedstawiciele oddziałów terenowych PTTK , ZHP i pracownicy PGL LP działający w samorządach lokalnych.

Dyrektor RDLP w Katowicach zapoznał gości z genezą powstania monolitów świerkowych w Beskidach oraz historią ich przebudowy i aktualnym stanem sanitarnym lasów. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z najbliższymi planowanymi działaniami w ramach wznowionej kampanii informacyjno-społecznej. Koordynator kampanii Monika Matl  omówiła główne obszary konfliktów społecznych w kontekście przebudowy beskidzkich świerczyn. Istotną częścią spotkania była sesja terenowa, podczas której Leon Mijal, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń  zapoznał przewodników PTTK z praktyka leśną , prezentując fragmenty przebudowanych drzewostanów na zboczach Małej Czantorii, które swoim składem gatunkowym są dopasowane do naturalnego siedliska. Uczestnicy sesji zobaczyli także osłabione i zasiedlone przez kornika drukarza świerki oraz zapoznali się z działaniami leśników wypływającymi na bioróżnorodność ekosystemu leśnego, takimi jak pozostawianie martwego drewna w lesie. Dyskusję zdominowały także tematy związane ze stanem szlaków w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym oraz ze sposobami znakowania tras, szczególnie tam gdzie dominują młodniki.