Wydawca treści Wydawca treści

Rowery rozdane

26 września w Bielsku Białej na ręce podopiecznych domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo wychowawczych z Bielska - Białej, Jaworza, Żywca i Czechowic Dziedzic przekazano rowery zakupione dzięki sponsorom akcji Rower Pomaga. Wśród darczyńców znalazły się także PGL LP.

Zasady były proste. Wystarczyło przejechać rowerem trasę na terenie Polski, nie dłuższą niż 300 km i wpisać przejechane kilometry na rower pomaga.pl. Wyniki dodawano do specjalnego licznika kilometrów wraz z wynikami pozostałych uczestników akcji. Za każde 20 tys. wspólnie przejechanych kilometrów dzięki sponsorom, Fundacja Arka przekazała rower dla dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic środowiskowych.

- Przejechaliśmy do tej pory 1 209 610 km. Spowodowało to ograniczenie emisji CO2 o 302 402 tony i pozwoliło na ufundowanie 60 rowerów. Tradycyjnie w tej akcji łączymy tematykę ekologiczną i społeczną, a co najważniejsze sprawiamy dzieciom radość. – mówi Wojciech Owczarz prezes Fundacji Arka.

Dwa z trzech ufundowanych przez LP rowerów trafiły do dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Żywcu.

W ubiegłym roku Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Środowiska prowadziły projekt "Wolność jest w naturze". W ramach projektu powstało 17 leśnych ścieżek rowerowych w całej Polsce wytyczonych w najpiękniejszych przyrodniczocennych miejscach. To te ścieżki promowano podczas akcji Fundacji Ekologicznej Arka Rower Pomaga.