Wydawca treści Wydawca treści

Relacja-konflikt-mediacja

W dniach 16-17 maja br. "Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu gościł prawie setkę członkiń Stowarzyszenia Kobiet Lasu.

To tytuł seminarium, które odbyło się w dniach 16-17 maja br. w Ustroniu Jaszowcu. „Leśnik" gościł prawie setkę członkiń Stowarzyszenia Kobiet Lasu, które spotkały się także po to, aby uczestniczyć w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.Stowarzyszone pracownice PGL LP przywitał zastępca dyrektora generalnego LP prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Katowicach Maria Michalska.

Przybyłe z całej Polski leśniczki, wysłuchały wykładów Jolanty Kaczorek i Agaty Bechowskiej-Gebhardt poświęconych mediacji i lobbingowi (więcej o mediacji w najbliższym numerze Trybuny Leśnika na stronie 18).

O przebiegu konferencji zorganizowanej w Rogowie (27-30.08.2015 r.) pod patronatem International Union of Forest Research Organizations, Wydziału Leśnego SGGW, BULiGL oraz Stowarzyszenia Kobiet Lasu, której tematem wiodącym były kompetencje ważne w przyszłości, opowiedziała dr hab. Wiesława Ł Nowacka z SGGW.

Drugi dzień wypełniły warsztaty prowadzone w trzech grupach tematycznych: komunikacja, mediacje i lobbing, jako szczególny rodzaj konfliktu.

W międzyczasie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego członkinie stowarzyszenia obdarzyły zaufaniem zarząd w składzie niezmienionym od dwóch kadencji.