Wydawca treści Wydawca treści

REJS DZIENNIKARZY

7 września przedstawiciele śląskich mediów uczestniczyli w wyjątkowej sesji terenowej.  Pomimo niezbyt sprzyjającej aury brać dziennikarska licznie odpowiedziała na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W sesji uczestniczyli także: Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Tomasz Cywiński oraz Wójt Rudzińca Kazimierz Obrzut.

Tematem przewodnim wyjazdu była woda...i nie chodziło tu o lanie przysłowiowej wody. W trakcie spotkania padały konkretne kwoty i przykłady inwestycji finansowanych ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach.

Pierwszym punktem programu był rejs Kanałem Gliwickim i przeprawa przez śluzę w Rudzińcu, zmodernizowaną dzięki funduszom z Unii Europejskiej. W Urzędzie Gminy Wójt Rudzińca Kazimierz Obrzut zaprezentował lokalne  inwestycje  (termomodernizacja budynków, wymiana ogrzewania, budowa kanalizacji) realizowane dzięki środkom finansowym z katowickiego Funduszu. Wójt Rudzińca w swoim wystąpieniu podkreślił również znaczenie Lasów Państwowych w Gminie. „Prawie połowa powierzchni naszej gminy to lasy. Cokolwiek robimy, współpracujemy z Nadleśnictwem Rudziniec, a  współpraca ta układa się bardzo dobrze" - mówił Kazimierz Obrzut. Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Jan Spałek wraz ze swoim zastępcą Hubertem Wiśniewskim przedstawił ogólną charakterystykę Nadleśnictwa, zagrożenia i problemy z którymi borykają się na co dzień, a także inwestycje realizowane w ramach programu małej retencji nizinnej. Wyjazd zakończyła wizyta w Szkółce Leśnej Rachowice, gdzie leśnicy w sprzyjających okolicznościach przyrody udzielali wywiadów i odpowiadali na liczne pytania dziennikarzy.

Tego typu impreza jest doskonałą okazją do promocji i umacniania pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych.(MG)