Wydawca treści Wydawca treści

Przedświąteczna narada

7 grudnia w Ustroniu Jaszowcu kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach spotkało się na ostatniej w tym roku naradzie z kierownikami wszystkich jednostek, która była podsumowaniem 2015 roku.

Merytoryczne spotkanie miało także akcenty świąteczne. Zaproszenie przyjęli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, straży pożarnej, wojska, policji, Polskiego Związku Łowieckiego, świata nauki leśnej oraz organizacji pozarządowych i mediów. Licznie reprezentowani byli emeryci katowickiej dyrekcji. Gościem specjalnym uroczystości był Piotr Greger, biskup pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: prof. dr hab. Jerzy Starzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Kolk z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, dr hab. Wojciech Grodzki prof. nadzw. z Zakładu Lasów Górskich IBL w Krakowie oraz Samuel Śliwa, leśniczy-kierownik gospodarstwa szkółkarskiego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.

Za bardzo dobre wyniki w zwalczaniu szkodnictwa leśnego i ochronę mienia Skarbu Państwa, za ostatnie dwa lata, zostali wyróżnieni strażnicy leśni: Marek Jędryszczak (Nadl. Tułowice), Stanisław Stępień (Nadl. Złoty Potok), Tomasz Paciepnik (Nadl. Kłobuck), Dariusz Kucharski (Nadl. Gidle), Jerzy Bednarz (Nadl. Ujsoły) i Waldemar Wilk (Nadl. Opole).

Uhonorowano także pracowników nadleśnictw w katowickiej dyrekcji LP, którzy wyróżniają się w działalności medialnej oraz edukacji: Agnieszkę Jamrozik (Nadl. Zawadzkie), Mariusza Kowalskiego (Nadl. Siewierz), Sławomira Forystka (Nadl. Katowice), Zygmunta Kwapisa (Nadl. Kobiór) i Wiesława Kucharskiego (Nadl. Strzelce Opolskie).

Uroczystości towarzyszyła muzyka Zespołu Sygnalistów „Leśny Róg" z Nadleśnictwa Prószków, natomiast w kameralnej części spotkania Jacek Woleński, znany popularyzator muzyki, konferansjer, zaprosił do wysłuchania koncertu w wykonaniu Michała Kubarskiego, akordeonisty, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach.

Tekst i zdjęcia: Jacek Derek