Wydawca treści Wydawca treści

Ożywienie bez strat dla przyrody

21 lipca w Szczyrku i Zawoi odbyły się spotkania przedstawicieli PGL LP , samorządowców oraz organizacji pozarządowych związane z planami modernizacji i rozbudowy ośrodków narciarskich . Przeprowadzono wizje lokalne terenów, które w związku z planowanymi inwestycjami musiałyby zostać wylesione.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP: Andrzej Borowski, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej , Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki finansowej oraz gospodarowania zasobami majątkowymi oraz Sławomir Sawicki, naczelnik wydziału stanu posiadania. Gospodarza terenu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, reprezentowali: Kazimierz Szabla, dyrektor tej dyrekcji, Jurand Irlik , zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Wojciech Drabik, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi oraz nadleśniczowie: Hubert Kobarski z Nadleśnictwa Bielsko i Tadeusz Kosman z Nadleśnictwa Sucha. Na obu spotkaniach byli również obecni przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w Katowicach i Krakowie oraz urzędów marszałkowskich i organizacji ekologicznych.

Z rozbudową ośrodków narciarskich ogromne nadzieje wiążą władze lokalne. Dla samorządów Szczyrku i Zawoi te inwestycje oznaczają ożywienie gospodarcze regionu i nowe miejsca pracy. Władze obu gmin podkreślały na spotkaniu, że turystyka jest osią strategii rozwoju gospodarczego tych terenów, a przyroda jedną z największych atrakcji. Skanalizowanie ruchu turystycznego jest zdaniem samorządowców nie tylko inwestycją w nowe miejsca pracy, ale również w ochronę przyrody. W przypadku Zawoi może stanowić element działań ochronnych niezwykle cennego przyrodniczo terenu Babiej Góry, z czym zgodzili się przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, deklarując poparcie dla planów rozbudowy ośrodka narciarskiego na Mosornym Groniu.

Poparcie dla modernizacji Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego wyrazili jednomyślnie wszyscy uczestnicy spotkania. Organizacje ekologiczne, które reprezentowały: Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Klub Gaja, wyraziły jedynie sugestie, by w przyszłości porozmawiać jeszcze o rozmiarze samej inwestycji, ale jej konieczność jest uzasadniona. Jednomyślności zabrakło już w kwestii rozbudowy Mosornego Gronia w Zawoi. Mimo akceptacji planów przez krakowską RDOŚ i Babiogórski Park Narodowy ekolodzy uważają, że wiele wątpliwości budzi przeznaczenie terenów cennych przyrodniczo na infrastrukturę turystyczną. Narciarstwo stokowe jest jedną z najbardziej uciążliwych dla środowiska form aktywności sportowej. W opinii ekologów z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, warto przemyśleć inne formy aktywności turystycznej, które nie byłyby aż tak obciążające dla środowiska naturalnego.

W przypadku obu inwestycji chodzi o wyłączenie z produkcji leśnej kilkudziesięciu hektarów lasu.