Wydawca treści Wydawca treści

Okaż kulturę i chroń naturę

„Milsze jest człowiekowi jedno drzewo, które sam zasadził, niż cały ogród przez innych zasiany". Te ponadczasowe słowa Wojciecha Bogusławskiego niezwykle trafnie oddają sens programu edukacyjnego „Okaż kulturę i chroń naturę" realizowanego w Zakładzie Karnym w Wojkowicach przy współpracy z Nadleśnictwem Siewierz oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.

- Głównym celem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród więźniów. Chcemy wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko i uświadomić, że troszcząc się o naturę troszczą się tym samym o własne zdrowie – wyjaśnia mjr Joanna Korczyńska, rzecznik prasowy ZK w Wojkowicach.  Programem resocjalizacji poprzez działania proekologiczne objęto 20 osadzonych. Pracownicy Nadl. Siewierz - Sławomir Paciej i Michał Polok, zadbali o merytoryczne przygotowanie więźniów. Leśnicy zaprezentowali  uczestnikom programu zasady gospodarki leśnej oraz zasoby leśne  w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych siewierskich lasów, a także wyjaśnili z jakimi wyzwaniami i problemami borykają się w swojej codziennej pracy. Zwieńczeniem akcji było wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, czyli sadzenie drzew na terenie Zakładu Karnego. 23 października więźniowie pod czujnym okiem leśników posadzili brzozy, dęby, graby, świerki, w sumie ponad 100 sadzonek. Wymierne efekty programu widoczne były od razu. Więźniowie dokładnie przygotowywali glebę, usuwając zbędne kamienie i stare korzenie. W każdą jamkę wsadzali nie tylko młode drzewko, ale i swoje serce:

- Boję się, że tu nic nie wyrośnie na tych kamieniach – mówił jeden ze skazanych.

(MG)