Wydawca treści Wydawca treści

Od Antona do Antonka

Pod tym hasłem, 25 października br. odbyła się inauguracja 14. Święta Drzewa w Katowicach. Młodzież z okolicznych szkół oraz przedszkolaki w barwnym pochodzie, ze śpiewem na ustach przybyły na Plac pod Lipami, gdzie rośnie ponad 100 letni buk Anton. Jego imię nawiązuje do budowniczego giszowieckiego osiedla – ogrodu Antona Uthemanna.

Stary Anton, który jeszcze pięć lat temu zajął drugie miejsce w plebiscycie Klubu Gaja – drzewo roku na najbardziej niezwykłe drzewo w kraju, dziś obumiera.

Symbolicznie doczekał się swego następcy Antonka, zasadzonego wspólnie z zaproszonymi gośćmi m.in. przedstawicielami Miasta Katowice, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zakładu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec". Inaugurację uświetnił happening „Od Antona do Antonka" z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach.

- Buk Anton to część dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Śląska, a dzieci, które dziś biorą udział w tym wydarzeniu oprócz lekcji ekologii dostają także lekcję historii – mówił Jacek Bożek, szef Klubu Gaja.

Inauguracja programu Święto Drzewa w Katowicach ma szczególny wymiar, bo jest to jedno z najbardziej zielonych miast wojewódzkich w Polsce. Pod względem lesistości plasuje się na drugim miejscu po Zielonej Górze. To pokazuje, że leśnicy dobrze gospodarują, wzorowo wręcz współpracują z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, z korzyścią dla mieszkańców Katowic i okolicy.

Program Święto Drzewa objęty jest Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewody Śląskiego. Partnerem strategicznymi są Lasy Państwowe.