Wydawca treści Wydawca treści

Nowy Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-leśnej powstanie w Katowicach

Podpisanie Umowy Dotacji na „Dostosowanie Sali w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do prowadzenia interaktywnych, multimedialnych zajęć edukacyjnych, konferencji, szkoleń, seminariów, prezentacji online” to pierwszy etap prac nad powstaniem nowego Ośrodka Edukacji.

6 lipca 2021 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber p.o. dyrektora oraz Tomasz Bednarek prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach podpisali Umowę Dotacji, która pozwoli częściowo dofinansować zadanie. Projekt w maksymalnym stopniu wykorzystuje środki multimedialne.

Z powodu uwarunkowań dotyczących obiektu, projekt zakłada stworzenie Sali Strategicznych Gier Leśnych (SGL), które będą mogły być wykorzystywane podczas konferencji i spotkań roboczych, narad techniczno-gospodarczych, KZP, NTG, szkoleń i warsztatów, spotkań z samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecznych, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą. Gry, będą specjalnie opracowanymi scenariuszami, które będą pozwalały uczestnikom samodzielnie dokonywać wyboru różnych strategii dotyczących zarządzania środowiskiem i zachowań człowieka w kontekście i z uwzględnieniem zachodzących w przyrodzie zmian (w tym zmian klimatycznych i konsekwencji tych zmian), a przede wszystkim zadań i roli leśnika tj. zadań i roli prowadzonej przez leśników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Gra (aplikacja) „zasymuluje” zmiany w długim czasie w środowisku naturalnym pokazując uczestnikom konsekwencje wybranych strategii, zachowań itd. Uczestnicy będą grali w grupach (maksymalnie czterech), a wyniki będą prezentowane na ekranach projekcyjnych. Dodatkowo w te gry będą wplecione prezentacje różnych zjawisk przyrody, gatunków roślin, zwierząt efektem trójwymiarowym poprzez wyświetlanie jednocześnie na dwóch ekranach, gdzie duży ekran będzie tłem, a mały hologramem.

Salę będzie można w przyszłości doposażyć w urządzenia rejestrujące – robiące zdjęcia - dla przekazywania ich zwiedzającym drogą elektroniczną. Pozwoli to budować społeczność sympatyków Sali i Leśników, z którą będzie można utrzymywać dalszy kontakt edukacyjny za pomocą newsletterów. 

W tym celu projekt zakłada zakup urządzeń multimedialnych służących realizacji opisanego zadania oraz możliwość dokładania innych funkcjonalności w miarę możliwości finansowych i potrzeb.