Wydawca treści Wydawca treści

Nowa kancelaria leśnictw Krupski Młyn i Zarzecze

W dniu 11 września 2023 roku w Kielczy odbyło się uroczyste otwarcie kancelarii leśnictw Krupski Młyn i Zarzecze, połączone z obchodami 50-lecia utworzenia Nadleśnictwa Zawadzkie oraz rozpoczęciem obchodów 100-lecia Lasów Państwowych. 

Uroczystości przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującym od 12 lipca br. Ceremoniałem Lasów Państwowych, zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicę w ramach obchodów 100-lecia istnienia Lasów Państwowych. 

W wydarzeniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, lokalnych stowarzyszeń i organizacji, kół łowieckich, właściciele Zakładów Usług Leśnych oraz emerytowani i czynni pracownicy Nadleśnictwo Zawadzkie, Lasy Państwowe. Leśników reprezentował Dyrektor RDLP w Katowicach, Damian Sieber wraz z nadleśniczymi z sąsiadujących nadleśnictw. 

- To jest trzecia, ale jednocześnie najważniejsza kancelaria, która jest otwierana w tym nadleśnictwie. Dlaczego? Ze względu na to, że zaczynamy w tym roku obchodzić 100-lecie Lasów Państwowych. Stulecie związane bezpośrednio z datą 28 czerwca 1924 r., kiedy to Państwowe Gospodarstwo Leśne uzyskało swój statut - zaznaczył Dyrektor Sieber w trakcie swojego przemówienia. 

Budowę nowej kancelarii rozpoczęto pod koniec października 2022 roku, a prace zakończyły się 28 lipca 2023 roku. Obiekt o pow. użytkowej 66,91 m2 zrealizowano według projektu indywidualnego w technologii tradycyjnej o dużej ilości drewna (pełna konstrukcja drewniana dachu dwuspadowego pokrytego dachówką ceramiczną). Budynek będzie obsługiwać dwa leśnictwa Nadleśnictwa Zawadzkie: Zarzecze i Krupski Młyn. 

Oficjalnego otwarcia podwójnej kancelarii dokonali: Damian Sieber, Dyrektor RDLP w Katowicach, Krystyna Kosmala, Starosta Tarnogórski, Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki oraz Grzegorz Furmański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie. 

Na zakończenie posadzono w sąsiedztwie budynku sadzonkę Dębu Papieskiego oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. 

Po otwarciu kancelarii leśnictw Krupski Młyn i Zarzecze, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do Izby Geologicznej, w której zorganizowano konferencję dotyczącą historii Nadleśnictwa Zawadzkie. 

W trakcie konferencji Dyrektor Damian Sieber przedstawił zgromadzonym kulisy opracowania nowych symboli leśnika z okazji 100-lecia Lasów Państwowych: Ceremoniału Lasów Państwowych, nowego wzoru munduru leśnika oraz Kordelasa Leśnika Polskiego, nawiązującego do Rozporządzenia Rady Ministrów „O umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych” z 1 marca 1930 roku. Wygłoszono także prezentację na temat „Terenów Nadleśnictwa Zawadzkie dawniej i dziś”. 

Na zakończenie uroczystości podziękowano wszystkim uczestnikom za przybycie oraz zaproszono na poczęstunek i degustację produktów marki Dobre z Lasu.