Wydawca treści Wydawca treści

LKP - liderem

„Leśny kompleks promocyjny", to pojęcie pojawiło się po raz pierwszy w 1994 r. w piśmie do Banku Światowego z wnioskiem o wsparcie finansowe idei ekologizacji gospodarki leśnej. Od chwili wpisania LKP do Ustawy o lasach do dnia dzisiejszego Dyrektor Generalny LP powołał 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych o łącznej powierzchni 1267803 ha.

8 stycznia br. Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Ustroniu gościł członków rady naukowo społecznej LKP Lasy Beskidu Śląskiego. Więcej informacji w styczniowym wydaniu "Trybuny Leśnika".