Wydawca treści Wydawca treści

Liderzy spotkali się w Jaszowcu

Coroczne warsztaty dla liderów edukacji z Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz koordynatorów z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych stały się już tradycją. W tym roku, na siedemnaste już warsztaty, w dniach 13-14 października, do Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu przyjechali edukatorzy z całej Polski.

Pierwszy dzień intensywnych zajęć warsztatowych rozpoczął się wystąpieniem dyrektora generalnego LP dr Konrada Tomaszewskiego, który przywitał ponad setkę zgromadzonych. Oficjalnego otwarcia tegorocznych „Dni rozwoju edukatorów leśnych" dokonała Anna Pikus naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu Dyrekcji Generalnej LP. Warsztaty poświęcone były trzem tematom. Pierwszy to priorytety edukatora, rozumienie własnej roli, zarządzanie czasem, negocjowanie zasobów z przełożonymi i współpracownikami. Druga grupa zagadnień, nad którymi pracowali edukatorzy to zarządzanie zmianą i wizerunek w roli edukatora oraz wdrażanie strategii komunikacyjnych. Ostatnia grupa tematów warsztatowych obejmowała inspirujące projekty edukacyjne oraz budowanie zaangażowania zespołu i wizerunku projektów. Uczestnicy pracowali pod okiem moderatorów – trenerów z Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W części wykładowej Marcin Gołębiowski z CKPŚ przybliżył założenia projektu leśnych gospodarstw węglowych, a Sergiusz Sachno z CILP funkcjonowanie leśnej telewizji internetowej.

Nad sprawną organizacją czuwał zespół pracowników Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

 

Więcej w najbliższym numerze Trybuny Leśnika.