Wydawca treści Wydawca treści

Leśnicy odznaczeni

Złotymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali szczególnie zasłużeni pracownicy RDLP w Katowicach. Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się 21 października r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

Na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz leśnictwa w Polsce Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Zdzisław Dzwonnik, nadleśniczy Nadleśnictwa Opole i Witold Szozda, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła. Brązowe Krzyże Zasługi Otrzymali Czesław Tyrol, podleśniczy w Nadleśnictwie Koszęcin i Jan Nowak, leśniczy Nadleśnictwa Namysłów.

Krzyż Zasługi, nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Mirosław Siuda, Urszula Krzemińska-Plesner, Mieczysław Jarosz, Zbigniew Warmuz, Krzysztof Mikiewicz, Zbigniew Gil, Stanisława Szwagrzyk, Urszula Troll, Waldemar Rawicki, Józef Wiącek, Roman Ziebura, Henryk Chowaniok, Stefan Barczyk.

Odznaczenia państwowe, będące wyrazem najwyższego uznania za wkład w rozwój polskiego leśnictwa, w imieniu Prezydenta RP wręczał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.