Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego  dr inż. Kazimierz Szabla w dniu 11 października br. został odwołany  ze stanowiska dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach powołał  mgr inż. Wiesława Kucharskiego.