Wydawca treści Wydawca treści

Kolejny "Dąb papieski" posadzony!

Kolejny ze stu Dębów Papieskich poświęconych przez papieża Franciszka w Watykanie w trakcie pielgrzymki leśników został posadzony! Przy klasztorze Ojców Franciszkanów, miejscu uwięzienia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, do buków purpurowych dołączył Dąb upamiętniający powstania śląskie.

 

Dąb uroczyście posadzili - Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Jarosław Myśliński, nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik - gospodarz terenu,  Ojciec Dawid Zmuda, gwardian klasztoru franciszkanówa oraz przedstawiciele miasta i powiatu prudnickiego. W uroczystości wzięli udział także leśnicy z Nadleśnictwa Prudnik.

- W tym roku obchodzimy rocznicę stulecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Lasy Państwowe zostały powołane do scalenia tego majątku - rozbitego po trzech zaborach - w imieniu Skarbu Państwa i Narodu Polskiego, co czynimy do tej pory – podkreślił Damian Sieber.

Historia sadzenia dębów – symboli, sięga roku 1918 roku, kiedy to po odzyskaniu przez Polskę niepodległości leśnicy zaczęli spontanicznie sadzić dęby by upamiętniać historyczne chwile i Polaków, którzy bezpośrednio się do tych chwil przyczynili i oddali swoje życie w walkach o niepodległość Polski.

W Dyrekcji Regionalnej podjęliśmy temat sadzenia Dębów Papieskich w kwietniu 2004 roku, kiedy leśnicy pojechali w pielgrzymce do Watykanu z żołędziami pochodzącymi od najstarszego dębu w kraju – dębu „Chrobrego”. Te żołędzie poświęcił jeszcze Jana Paweł II i rozwiezione zostały po całej Polsce. Dąb, który został posadzony 2 maja w Lasku Prudnickim w pobliżu Groty Lurdzkiej, jest jednym ze 100 drzewek, które zostały poświęcone przez papieża Franciszka podczas pielgrzymki leśników do Watykanu w październiku 2021 roku. Drzewa mają upamiętniać walki powstańców śląskich, które sprawiły, że część Górnego Śląska wróciła w granice Polski.

Nadleśnictwo Prudnik jest jednym z trzydziestu ośmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, położone na terenie województwa opolskiego ma powierzchnię 1800 km kw.