Wydawca treści Wydawca treści

Powołano Kolegium Lasów Państwowych

Kolegium Lasów Państwowych jest instytucją, która od lat wspiera Dyrektora Generalnego w zarządzaniu polskimi lasami. Do grona członków kolegium dołączyło ostatnio 6 osób z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z Dyrektorem Damianem Sieberem na czele.

W trakcie pierwszego posiedzenia nowej kadencji Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica uroczyście wręczył akty powołania członkom Kolegium Lasów Państwowych. Wybrany został również przewodniczący i prezydium, a po wysłuchaniu sprawozdania z realizacji oraz pokazaniu planów członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe oraz plany finansowe Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i pełni istotną rolę w zarządzaniu polskimi lasami i ochronie przyrody. W jego skład wchodzą: pracownicy Lasów Państwowych różnego szczebla oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji społecznych, zawodowych oraz ekologicznych. Jego członkowie mają duże doświadczenie oraz wiedzę w dziedzinie przyrody i zarządzania jej ochroną i rozwojem, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i działań. Dzięki temu polskie lasy mogą rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a ich ochrona jest skuteczniejsza.