Wydawca treści Wydawca treści

Choinki Nadziei

Choinki Nadziei w Nadleśnictwie Chrzanów

„Choinki Nadziei"

Pod takim tytułem odbyła się już X edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej wspólnie przez Lasy Państwowe i Fundację Ekologiczną ARKA. Akcja ma na celu promować ekologiczne spędzanie świąt, przez np. używanie naturalnych choinek, czy nie marnowanie świątecznego jedzenia, jak również kształtować odpowiednie postawy dzieci i młodzieży wobec najbardziej potrzebujących.

W tym roku na terenie Katowickiej RDLP rolę wiodącą w prowadzeniu akcji przyjęło Nadleśnictwo Chrzanów. Pilotażowe w tej Dyrekcji „Choinki Nadziei" odbyły się w czwartkowe popołudnie, w dniu 18 grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (powiat Oświęcimski). Tam pod czujnym okiem personelu, nauczycieli i reprezentantów Nadleśnictwa z zastępcą nadleśniczego mgr inż. Eweliną Boruń na czele, uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, wraz z podopiecznymi domu, wystawili zjawiskowe jasełka. Nie obyło się również bez kolędowania przy akompaniamencie instrumentów, oraz wspólnego ubierania choinki kończącego wydarzenie.

Pomysłodawcą i inicjatorem „Choinek" jest Fundacja Ekologiczna ARKA, za to PGL LP jako partner strategiczny ma kluczowy wkład w ich organizację. Widać to i w tym przypadku, gdyż Nadleśnictwo Chrzanów nie tylko ufundowało tytułowe drzewka, ale również sfinansowało stroje dzieci, ich transport i całą oprawę wydarzenia.

Trzeba przyznać, że „Choinki Nadziei" są akcją bardzo potrzebną, gdyż nie tylko promują postawy prospołeczne i proekologiczne, dają radość i nadzieję najbardziej potrzebującym, promują kulturę, czy są dowodem zaangażowania PGL LP w życie społeczności lokalnych, lecz również są sztandarowym przykładem owocnej i wieloletniej współpracy fundacji ekologicznej z Lasami Państwowymi, co pozwala mieć  nadzieję, że taka współpraca jest możliwa na wielu polach i z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi.

Tekst i zdjęcie: Piotr Klub