Wydawca treści Wydawca treści

Aleja Drzew Polskich

W Katowicach otwarta została Aleja Drzew Polskich

24 października w centrum Katowic na terenie kampusu uniwersyteckiego nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej  „Aleja Drzew Polskich". W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Katowice, Uniwersytetu Śląskiego, Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Klubu Gaja oraz dzieci  i młodzież z placówek oświatowych z Katowic.  

Na ścieżce znajdują się tylko polskie gatunki drzew, takie jak lipa, jesion, grab czy klon. Pierwsze drzewo w ramach tej inicjatywy – klon polski został posadzony podczas inauguracji 10  edycji Święta Drzewa w 2012 roku.  Rok później kolejne 12 polskich drzew posadziło 12-tu Dziekanów Uniwersytetu Śląskiego. Znajdziemy tu tablice dydaktyczne  opisujące poszczególne drzewa oraz informację o lasach w naszym nadleśnictwie. Powstała we współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Nadleśnictwa Katowice ścieżka umożliwi poznanie różnorodności biologicznej gatunków drzew występujących w polskich lasach.

Otwarcie ścieżki było wydarzeniem towarzyszącym 12 edycji Święta Drzewa na Śląsku, które organizowane jest przez Klub Gaja.

tekst:Grzegorz Skurczak