Wydawca treści Wydawca treści

100-lecie Lasów Państwowych z odnowionymi symbolami polskich leśników

Ceremoniał leśny, hymn Lasów Państwowych, mundur i kordelas, to cztery symbole tradycji, tożsamości i wspólnoty polskich leśników. W roku rozpoczęcia obchodów 100-lecia Lasów Państwowych zyskają nowy wymiar, który połączy współczesne potrzeby nowoczesnego leśnictwa z historią i pamięcią tych, którzy tworzyli podwaliny dzisiejszego leśnictwa w Polsce.

Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał 17 maja 2023 r. zarządzenie, wprowadzające do użytku wewnętrznego Ceremoniał Lasów Państwowych. Specjalny zespół fachowców, który został powołany do jego opracowania, przedstawił Dyrektorowi również propozycję nowego wzoru munduru.

- Nowy mundur galowy, został specjalnie skrojony na Dyrektora. Miał on zatem okazję przymierzyć i sprawdzić „jak leży”, czy można czuć się w nim swobodnie a jednocześnie właściwie podkreśla tożsamość służby leśnej. Mogę powiedzieć, że uzyskaliśmy zgodę na wdrożenie go do testowania. Projektując „galówkę”, kierowaliśmy się rozporządzeniem w tej sprawie z 1930 r. – mówi Damian Sieber, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, szef zespołu, który opracował nowy Ceremoniał Lasów Państwowych i wzór munduru.

Trwają prace nad odświeżeniem leśnej białej broni, a jednocześnie najważniejszego odznaczenia jakim jest Kordelas Leśnika Polskiego. Honoruje się nim pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. Zespół opracowujący nowy wzór, również opiera się na Rozporządzeniu Rady Ministrów „O umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych" z 1 marca 1930 roku.

Jak udało nam się ustalić zaplanowano powrót do tego odznaczenia w formie trzystopniowej. Przed II wojną światową, konkretny stopień kordelasa, przysługiwał poszczególnym grupom pracowników Lasów Państwowych i był noszony do munduru.

Wraz z rozpoczęciem obchodów 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych, zaprezentowany zostanie nowy hymn LP.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach po raz pierwszy uroczystość według zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego nowego ceremoniału odbędzie się już 7 lipca.

- To będzie dla nas leśników podwójne święto. Pożegnamy dotychczasowy sztandar RDLP w Katowicach, przygotowany i przypominający 50 rocznicę powstania katowickiej Dyrekcji i jednocześnie odbędzie się nadanie nowego sztandaru, który w swej wymowie jest bardziej uniwersalny i nie nawiązuje do żadnej konkretnej daty – mówi dyrektor Damian Sieber.

Podczas tej uroczystości odsłonięty zostanie także pomnik w hołdzie leśnikom, pomordowanym przez totalitaryzmy – hitlerowski i sowiecki oraz ku czci i pamięci leśników torturowanych i zamęczonych w katowniach UB i SB.

- Chciałbym przypomnieć również, że 14 lipca, będziemy obchodzić Dzień Leśnika. To święto podczas którego przysięgę składają nowo wstępujący do służby leśnej. To także okazja do nadania awansów i stopni służbowych, nadleśniczym i naczelnikom wydziałów – wylicza dyrektor Damian Sieber dodając, że powołany zostanie Korpus Nadleśniczych z nadaniem buławy dziekańskiej, Dziekanowi Korpusu.

Przypomnijmy że od trzech lat oficjalne Święto Leśnika obchodzone jest 12 lipca w dniu Świętego Gwalberta, patrona leśników. Święto ustanowione zostało zarządzeniem obecnego Dyrektora Generalnego.