Wydawca treści Wydawca treści

„Sprzątanie świata” w przyszłym roku rozpocznie się na Śląsku

Fundacja „Nasza Ziemia" , inicjatorka polskiej edycji akcji „Sprzątanie świata" obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestolecia działalności.  Na Śląsku działania w ramach „Clean Up The World" są organizowane od 17 lat. Regionalnymi partnerami akcji są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fundacja „Zielona Liga" i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość  były tematem konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.  W spotkaniu wzięli udział: Mira Stanisławska- Meysztowicz, założycielka fundacji „Nasza Ziemia", Gabriela Lenartowicz, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Anna Tarkowska, prezes fundacji „Zielona Liga", Bogdan Gieburowski, zastępca dyrektora RDLP w Katowicach oraz Mariusz Kowalski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz.  Konferencję zdominował temat  przyszłorocznej akcji „Sprzątanie świata", której inauguracja jest zaplanowana w województwie śląskim. Dużo mówiono także o idei zrównoważonego rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ochrony przyrody.

Tekst i zdjęcia: Monika Matl