Wydawca treści Wydawca treści

(O)polskie study tour

Dziennikarze z całej Polski wzięli udział w sesji terenowej zorganizowanej w dniach 29 -31 sierpnia na terenie RDLP w Katowicach. Tym razem członkowie Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportaży oraz przedstawiciele prasy leśnej odwiedzili lasy Nadleśnictwa Prudnik oraz degustowali karpie wyhodowane w Gospodarstwie Rybackim w Krogulnej.

O tym jak prowadzić się gospodarkę leśną w rejonach uprzemysłowionych i silnie zurbanizowanych, na przykładzie swojej dyrekcji, mówił w czasie części referatowej Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach. Stopień degradacja środowiska, zwłaszcza w regionie śląskim, kilkadziesiąt lat temu groził klęską ekologiczną. Dziś dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i stałemu ograniczaniu emisji gazów i pyłów przemysłowych, a przede wszystkim dzięki konsekwentnej pracy leśników lesistość RDLP w Katowicach wynosi 30,4 % (lesistość Polski – 29,5 %), a kondycja zdrowotna drzewostanów nie odbiega wcale od reszty kraju. W swoim wystąpieniu dyrektor K. Szabla poruszył również problem rozpadu monokultur świerkowych w  Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz Górach Opawskich, gdzie klęska gradacji kornika jest w ostatnich latach wyjątkowo dotkliwa. Łącznie w Nadleśnictwie Prudnik, w zależności od rozwoju sytuacji zdrowotnej świerczyn do końca 2016 roku usunięte zostanie ok. 100 tys. m3 drewna, głównie posuszu czynnego oraz złomów i wiatrołomów. Sposoby walki z zespołem kornika drukarza oraz koncepcję przebudowy drzewostanów świerkowych przedstawił Andrzej Kwarciak, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Prudnik. W sesji referatowej dziennikarzom towarzyszyła Katarzyna Czochara, poseł na sejm RP.

Część praktyczna sesji odbyła się w prudnickich lasach. W leśnictwie Moszczanka dziennikarze „uzbrojeni" w puszki farby ruszyli w las i pod czujnym okiem leśników wyznaczali drzewa do usunięcia w ramach cięć pielęgnacyjnych. Drzewa wybrane czas przejść do ścinki i zrywki.  Pokaz umiejętności i szybkość pilarzy orz możliwości pracy harwestera i forwardera wzbudziły duże zainteresowanie przedstawicieli mediów.

Na szczycie Biskupiej Kopy (najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich – 890 m n.p.m.), dyrektor K. Szabla wielokrotnie podkreślał znaczenie mediów w edukacji społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach gdy intensyfikacja cięć sanitarnych, spowodowanych gradacją kornika drukarza dotyka miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Drugiego dnia sesji dziennikarze wraz z Jurandem Irlikiem, zastępcą dyrektora RDLP w Katowicach ds. gospodarki leśnej, odwiedzili Gospodarstwo Rybackie w Krogulnej. Na obszarze 667 ha stawów, w 55 zbiornikach śródleśnych, zasilanych wodami głównie rzeki Stobrawy co roku hoduje się około 400 ton karpia. Oprócz funkcji produkcyjnej obiekty stawowe GR w Kogulnej pełnią rolę zbiorników retencji wodnej i stanowią ważny element ekosystemów leśnych. Etapy hodowli karpia omówił Janusz Preuhs, dyrektor GR w Krogulnej, natomiast Zbigniew Borek, zastępca dyrektora tego Gospodarstwa, zaprezentował nowoczesne zaplecze techniczne oraz  proces dystrybucji karpia „wigilijnego". Żadne maszyny nie zastąpią jednak wiedzy i serca rybaka, a najlepszym potwierdzeniem efektów ich pracy jest wyśmienity smak karpia, o czym zaproszeni dziennikarze przekonali się w czasie degustacji.

Sesje terenowe dziennikarzy są już tradycją katowickiej dyrekcji i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W sytuacjach gdy działania leśników spotykają się z niezrozumieniem i oporem społecznym, tak jak w przypadku klęski gradacji kornika, wsparcie ze strony mediów w edukacji społeczeństwa jest szczególnie istotne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prasowymi z wizyty dziennikarzy w Nadleśnictwie Prudnik i GR w Krogulniej:

Gość Niedzielny - Pasą się pod wodą

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Gazeta Przemysłu Drzewnego - Teraz z Gór Opawskich wielkie ilości świerkowego drewna