Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

 

Konsultacje społeczne wyznaczonych/proponowanych lasów HCVF (9.2.1) oraz ekosystemów referencyjnych (6.4.2) prowadzone są każdorazowo na etapie Komisji Założeń Planu oraz Narady Techniczno-Gospodarczej w ramach prac nad Planem Urządzenia Lasu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych tut. Dyrekcji.

Propozycje nowych powierzchni lub korekt będą prezentowane na stronie RDLP w Katowicach w zakładce: Nasza Praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF/Podstawy prawne

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia względem powyższych obszarów proszę kierować do Liliany Armatys drogą mailową na adres: liliana.armatys@katowice.lasy.gov.pl bądź telefonicznie: +48 32 609 45 32