Lista Aktualności

Od Antona do Antonka

Pod tym hasłem, 25 października br. odbyła się inauguracja 14. Święta Drzewa w Katowicach. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 51, Gimnazjum nr 16 oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 59, w barwnym pochodzie, ze śpiewem na ustach przybyli na Plac pod Lipami, gdzie rośnie ponad 100 letni buk Anton. Jego imię nawiązuje do budowniczego giszowieckiego osiedla – ogrodu Antona Uthemanna.

Stary Anton, który jeszcze pięć lat temu zajął drugie miejsce w plebiscycie Klubu Gaja – drzewo roku na najbardziej niezwykłe drzewo w kraju, dziś obumiera.

Symbolicznie doczekał się swego następcy Antonka, zasadzonego wspólnie z zaproszonymi gośćmi m.in. przedstawicielami Miasta Katowice, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zakładu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec". Inaugurację uświetnił happening „Od Antona do Antonka" z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach.

- Buk Anton to część dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Śląska, a dzieci, które dziś biorą udział w tym wydarzeniu oprócz lekcji ekologii dostają także lekcję historii – mówił Jacek Bożek, szef Klubu Gaja.

Inauguracja programu Święto Drzewa w Katowicach ma szczególny wymiar, bo jest to jedno z najbardziej zielonych miast wojewódzkich w Polsce. Pod względem lesistości plasuje się na drugim miejscu po Zielonej Górze. To pokazuje, że leśnicy dobrze gospodarują, wzorowo wręcz współpracują z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, z korzyścią dla mieszkańców Katowic i okolicy.

Program Święto Drzewa objęty jest Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewody Śląskiego. Partnerem strategicznymi są Lasy Państwowe.

 


Diamentowy Kordelas

Diamentowy Kordelas dla dr inż. Kazimierza Szabli

           

            W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, 18 października br. odbyła się przy wypełnionej po brzegi sali, uroczysta Regionalna Narada Leśników, podczas której prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska dziękował odchodzącemu na emeryturę dr. inż. Kazimierzowi Szabli, wieloletniemu dyrektorowi RDLP w Katowicach, za jego niezwykły wkład w rozwój i trwanie polskich lasów. Taka, godna naśladowania forma uznania  za niezwykłe osiągnięcia podległego pracownika, połączona z symbolicznym przekazaniem obowiązków dyrektorskich następcy, zdarzyła się w tym resorcie po raz pierwszy.

            Dr inż. Kazimierz Szabla, absolwent obecnego Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie, przeszedł wzorcowo wszystkie szczeble kariery w przedsiębiorstwie, od stażysty do dyrektora, przypominał prezentujący  bardzo trudną 43- letnią drogę zawodową Dyrektora - Bogdan Gieburowski, jego emerytowany od ubiegłego roku zastępca. I dodawał: dyrektor Szabla poradził sobie z największymi klęskami, jakie dotknęły lasy, zarządzane przez katowicką  RDLP.  Największym w Europie pożarem w Rudach Raciborskich w 1992 roku; powodziami, okiścią, huraganami i trąbami powietrznymi oraz klęską zamierania świerczyn w Beskidach. Wskazał też na jego wzorcową współpracę z naukowcami, samorządami, NGO-sami, mediami oraz Kościołem. Dzięki tej współpracy udało się nie tylko zlikwidować skutki tych klęsk, a i wypracować wartość dodaną, w postaci najnowocześniejszego w Europie polskiego systemu osłony przeciwpożarowej, technologii produkcji sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym, czy przebudowy drzewostanów w Beskidach. Ten dorobek  i praktyczny i naukowy pokazał również na specjalnie przygotowanej multimedialnej prezentacji.

            Minister środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko w swoim przemówieniu za ten dorobek i wzorową pracę podziękował  dr. Kazimierzowi Szabli. Podkreślił, że polskie lasy to unikat w skali światowej, przykład realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, ich użytkowania z poszanowaniem praw przyrody i praw człowieka oraz że właśnie dzięki tej gospodarce polska przyroda nie straciła ani jednego gatunku chronionego.

            Z kolei dr inż. Konrad Tomaszewski dyrektor generalny Lasów Państwowych powiedział wzruszony: „ to spotkanie wiąże się z jednej strony z powiedzeniem „do widzenia" dyrektorowi Kazimierzowi Szabli, bo my się nie żegnamy i „dzień dobry" nowemu dyrektorowi Wiesławowi Kucharskiemu. Lasy Państwowe to nieprzeciętna instytucja, która jest wzorcem rozwoju na przykładzie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Największą wartością tej instytucji są zasoby ludzkie. Bez najmniejszych wątpliwości chcę powiedzieć dyrektorowi Kazimierzowi Szabli, że choć wywodzimy się z różnych pozycji, z różnych stron, to ma Pan, Panie Dyrektorze  niemałe zasługi w budowaniu wielkości Lasów Państwowych, za co serdecznie panu dziękuję, z głębi serca. Nie mówię żegnaj, bo umówiliśmy się, że Pan Dyrektor będzie doradzał w wielu przedsięwzięciach rozwojowych – dodał dyrektor generalny.

            Najbardziej wzruszającym momentem zarówno dla samego Kazimierza Szabli jak i dla zgromadzonych, było przyznanie mu przez dyrektora generalnego najważniejszego odznaczenia leśnego – Diamentowego Kordelasa Leśnika Polskiego. Odznaczenie jest tym bardziej prestiżowe, że opatrzone numerem trzecim.

Odznaczony  dr inż. Kazimierz Szabla powiedział skromnie: „gdybym miał znowu wybierać, to wybrałbym zawód leśnika, bo to nie tylko doskonała praca, mundur, ale i pewien system wartości. W naszej pracy wcale nie las jest najważniejszy. Najważniejszy jest człowiek, a jest on tyle wart ile da innym i ile po sobie zostawi. Mojemu następcy chcę życzyć dużo wytrwałości, ludzkiej życzliwości i tego żeby kiedyś mógł stanąć za taką mównicą i miał takie audytorium", zwracał się do swojego następcy Wiesława Kucharskiego Kazimierz Szabla.

            Najtrafniejszym symbolem przekazania  steru nowemu dyrektorowi była sadzonka świerka z zakrytym systemem korzeniowym, która pojawiła się na scenie. Nad nią też pracował dr inż. Kazimierz Szabla. Obecnie jest dla niego symbolem nieustającego ogromu pracy do wykonania w zagrożonych świerczynach. Dlatego życzył nowemu dyrektorowi, by mu się powiodło. Bo kiedy Panu się powiedzie, to powiedzie się nam wszystkim, powiedzie się lasom. Darz bór, dodał.

            „Leśnicy wiedzą, że sadzonka z zakrytym systemem korzeniowym, nawet posadzona w bardzo trudnych warunkach, da sobie radę, bo ma zapas składników pokarmowych i wody. Potrzeba czasu żeby się ukorzeniła i być może pielęgnacji leśnika - doświadczonego Kazimierza Szabli. Dołożę wszelkich starań by być odpowiedzialnym zarządcą lasu i ludzi", odpowiedział Wiesław Kucharski, nowy dyrektor RDLP w Katowicach.

 


Liderzy spotkali się w Jaszowcu

Coroczne warsztaty dla liderów edukacji z Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz koordynatorów z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych stały się już tradycją. W tym roku, na siedemnaste już warsztaty, w dniach 13-14 października, do Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu przyjechali edukatorzy z całej Polski.

Pierwszy dzień intensywnych zajęć warsztatowych rozpoczął się wystąpieniem dyrektora generalnego LP dr Konrada Tomaszewskiego, który przywitał ponad setkę zgromadzonych. Oficjalnego otwarcia tegorocznych „Dni rozwoju edukatorów leśnych" dokonała Anna Pikus naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu Dyrekcji Generalnej LP. Warsztaty poświęcone były trzem tematom. Pierwszy to priorytety edukatora, rozumienie własnej roli, zarządzanie czasem, negocjowanie zasobów z przełożonymi i współpracownikami. Druga grupa zagadnień, nad którymi pracowali edukatorzy to zarządzanie zmianą i wizerunek w roli edukatora oraz wdrażanie strategii komunikacyjnych. Ostatnia grupa tematów warsztatowych obejmowała inspirujące projekty edukacyjne oraz budowanie zaangażowania zespołu i wizerunku projektów. Uczestnicy pracowali pod okiem moderatorów – trenerów z Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W części wykładowej Marcin Gołębiowski z CKPŚ przybliżył założenia projektu leśnych gospodarstw węglowych, a Sergiusz Sachno z CILP funkcjonowanie leśnej telewizji internetowej.

Nad sprawną organizacją czuwał zespół pracowników Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

 

Więcej w najbliższym numerze Trybuny Leśnika.

 


Komunikat

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego  dr inż. Kazimierz Szabla w dniu 11 października br. został odwołany  ze stanowiska dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach powołał  mgr inż. Wiesława Kucharskiego.


Jesienne drzewka za odpady

1641,5 kg surowców wtórnych oddali mieszkańcy Bielska-Białej i okolic w czasie jesiennej edycji akcji „Drzewko za surowce", która odbyła się w sobotę 8 października w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów . Ideą akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka jest zachęcenie mieszkańców Bielska-Białej do segregowania odpadów, tak by część z nich zamiast trafiać na wysypiska została ponownie wykorzystana. Współorganizatorem akcji jest Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego", w skład którego wchodzą nadleśnictwa Bielsko, Ustroń, Wisła i Węgierska Górka.

 3820 kg makulatury, 1940 kg szkła, 300 kg plastików, 320 kg aluminium, 1200 kg elektro- śmieci,60 kg baterii i 1,5 kg zużytych świetlówek zostało wymienionych na 1000 bratków i ponad 2 tys. sadzonek drzew leśnych. Dla mieszkańców Podbeskidzia „Drzewko za surowce" ma już stałe miejsce w kalendarzu. Większość osób, które przyniosły 8 października surowce wtórne, brało udział w tej akcji wielokrotnie. Uczestnicy podkreślali, że segregowanie odpadów stało się w ich domach nawykiem. Nagrodą za odpowiedzialne podejście do kwestii śmieci były sadzonki kwiatów i drzewek. Podobnie jak podczas wiosennej edycji akcji leśnicy przygotowali sadzonki gatunków lasotwórczych wykorzystywanych podczas przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidach, czyli buki, jodły i świerki oraz modrzewie. Niespodzianką były sadzonki czereśni ptasiej, które leśnicy wprowadzają do drzewostanów jako gatunek biocenotyczny, czyli wzmacniający bioróżnorodność i jednocześnie wzbogacający „ptasią stołówkę" . Leśnicy z nadleśnictw: Bielsko i Ustroń chętnie służyli także radą jak prawidłowo posadzić i pielęgnować sadzonki drzew, jednocześnie korzystając z okazji by mieszkańcom Bielska przybliżyć skład gatunkowy beskidzkich lasów. Dla najmłodszych uczestników akcji „Drzewko za surowce" organizatorzy przygotowali drobne upominki, a dla dorosłych mapy z propozycjami krótkich tras turystycznych w Beskidach, wydanych w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Nasze górskie lasy się zmieniają".

Media o akcji:

TVP3 Katowice


Lecąc z łabędziami

Jedna kobieta, 7000 km, 11 krajów - to hasło kampanii Wildfowl & Wetland Trust – Lecąc z łabędziami, poświęconej problemowi ochrony migrujących ptaków. Lasy Państwowe są polskim partnerem tego wydarzenia.

Sasha Dench. Australijka. Na co dzień szefowa działu medialnego Wildfowl & Wetland Trust (WWT), jednej z najbardziej zasłużonych organizacji ochrony przyrody na świecie, na paramotolotni przemierza trasę corocznej migracji łabędzi czarnodziobych, zwanych także łabędziami Bewicka. Przed nimi do pokonania ponad 7000 km przez 11 krajów, z północnych krańców syberyjskiej tundry, aż do Slimbridge w Anglii.

Trasa biegnie także przez Polskę, dlatego Lasy Państwowe, stowarzyszenie Ptaki Polskie, Biebrzański Park Narodowy i stowarzyszenie paralotniarzy Black Wings są polskimi partnerami WWT tego wyjątkowego wydarzenia.

Łabędzie czarnodziobe nie są ptakiem lęgowym w Polsce, ale podobnie jak polskie rybołowy, orliki krzykliwe, bieliki czy bociany czarne pokonują niebezpieczną trasę tysięcy kilometrów lecąc na swoje zimowiska i niestety nie wszystkie z nich powracają do Polski. Przyczyną spadku liczebności gatunków migrujących są bardzo często nielegalne polowania na te ptaki. Projekt WWT ma na celu zwrócenie uwagi na problem ochrony migrujących ptaków, właśnie dlatego Sasha i jej ekipa podczas wyprawy organizują spotkania edukacyjne z lokalnymi społecznościami i szukają sposobów na poprawę tej sytuacji.

Kampania „Lecąc z łabędziami" (Flight of the swans) trwa od września do października, a sam przelot nad Polską od 22 – 31 października. Cały lot Sashy zostanie sfilmowany, a filmy z tej niezwykłej podniebnej podróży będzie można zobaczyć na oficjalnej stronie WWF.

Więcej informacji o migracji ptaków dostępnych jest na stronach i fanpage'u akcji "Flight of the Swans" oraz stronie Stowarzyszenia Ptaki Polskie

Lasy Państwowe relacje z tego niezwykłego wydarzenia publikować będą na profilu Rybołowy Online oraz swoich LP.

Aktualne pozycje „ptasich uczestników" projektu można znaleźć na mapie


25. ROCZNICA PRZYJĘCIA USTAWY O LASACH

28 września minęło 25 lat od przyjęcia ustawy o lasach. 1991 r. przyjęto ustawę o lasach. Ten podstawowy dla PGL LP dokument określa zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. stawia ponad korzyściami ekonomicznymi trwałość i wielofunkcyjność lasów, podkreślając jednocześnie znaczenie funkcji ekologicznych, produkcyjnych i społecznych obszarów leśnych.

Położono również nacisk na zachowanie trwałości lasu oraz ciągłości jego wielofunkcyjnego użytkowania przez obecne i przyszłe pokolenia. Koszty tych działań nie obciążają budżetu państwa, ponieważ PGL LP jest jednostką organizacyjną w pełni samofinansującą swoją działalność. Wejście w życie tej ustawy spowodowało przemianowanie Naczelnego Zarządu LP w Dyrekcję Generalną LP, a Okręgowych Zarządów LP w regionalne dyrekcje LP. Określono zostały również na nowo kompetencje poszczególnych jednostek organizacyjnych.  

Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, o rocznicy 25.  uchwalenia ustawy o lasach


Rowery rozdane

26 września w Bielsku Białej na ręce podopiecznych domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo wychowawczych z Bielska - Białej, Jaworza, Żywca i Czechowic Dziedzic przekazano rowery zakupione dzięki sponsorom akcji Rower Pomaga. Wśród darczyńców znalazły się także PGL LP.

Zasady były proste. Wystarczyło przejechać rowerem trasę na terenie Polski, nie dłuższą niż 300 km i wpisać przejechane kilometry na rower pomaga.pl. Wyniki dodawano do specjalnego licznika kilometrów wraz z wynikami pozostałych uczestników akcji. Za każde 20 tys. wspólnie przejechanych kilometrów dzięki sponsorom, Fundacja Arka przekazała rower dla dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic środowiskowych.

- Przejechaliśmy do tej pory 1 209 610 km. Spowodowało to ograniczenie emisji CO2 o 302 402 tony i pozwoliło na ufundowanie 60 rowerów. Tradycyjnie w tej akcji łączymy tematykę ekologiczną i społeczną, a co najważniejsze sprawiamy dzieciom radość. – mówi Wojciech Owczarz prezes Fundacji Arka.

Dwa z trzech ufundowanych przez LP rowerów trafiły do dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Żywcu.

W ubiegłym roku Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Środowiska prowadziły projekt "Wolność jest w naturze". W ramach projektu powstało 17 leśnych ścieżek rowerowych w całej Polsce wytyczonych w najpiękniejszych przyrodniczocennych miejscach. To te ścieżki promowano podczas akcji Fundacji Ekologicznej Arka Rower Pomaga.

 


XX pielgrzymka na Jasną Górę

XX ogólnopolska pielgrzymka leśników, także m.in. pracowników parków narodowych, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przebiegała pod hasłem: „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników".

W pielgrzymce wzięły udział osoby związane z ochroną środowiska: gremia naukowe, myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego, kombatanci, związkowcy, przedstawiciele ruchów ekologicznych, uczniowie i studenci. W sobotnim spotkaniu 17 września uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy i reprezentanci służb mundurowych.

Wszystkich pielgrzymów wraz z ich rodzinami przywitał o. Marian Waligóra, przeor jasnogórskiego klasztoru paulinów.

- W roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy Opatrzności za łaskę chrztu świętego, który wszczepił w nas wielką rodzinę europejską – mówił ks. bp Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, duszpasterz leśników, który przewodniczył uroczystej mszy świętej. – Od 966 roku nasza polska ziemia, nasze lasy i parki, odsłaniają swoje piękno i obdarowują swoimi skarbami, w obecności wielu krzyży i kaplic, w bliskości świątyń i klasztorów. Te krzyże i kaplice są drogowskazami dla wędrowców, ale również świadkami wiary w Boga, który jest stworzycielem piękna tego świata. Czy jednak na prowokujące pytanie postawione przez dziennikarza: czy wierzy pan dyrektor, pan nadleśniczy w Boga, w życie pozagrobowe, odpowiedź  byłaby natychmiast? A może byłyby jakieś wątpliwości? Uświadamiamy sobie, że nasza wiara jest dość tajemnicza, jest czymś osobistym i dynamicznym.

Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, na wstępie swojego wystąpienia, odczytał list skierowany do pielgrzymów przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który napisał m.in: „Rzeki i zbiorniki wodne, ziemia uprawna i roślinność, są i pozostaną jednym z największych naszych bogactw narodowych. Jestem o tym przekonany, ponieważ znam i wysoko cenię fachowość oraz zaangażowanie polskich leśników, a także innych specjalistów troszczących się o ów bezcenny, przekazywany z pokolenia na pokolenie depozyt. Pragnę raz jeszcze podziękować za Państwa wytrwałość, ogromnie ważną i potrzebną".

Jan Szyszko, minister środowiska, odwołując się do napaści na Polskę Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku podkreślił rolę, jaką odegrali leśnicy w obronie ojczyzny. Na zakończeniu mszy świętej odczytano list bp. diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka, byłego duszpasterza leśników, a dziś honorowego, oraz poświęcono sztandar Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej.

Podczas Krajowej Narady Leśników dyrektor generalny Lasów Państwowych K. Tomaszewski omówił najważniejsze projekty rozwojowe LP.

Więcej w najbliższym wydaniu Trybuny Leśnika

Media o XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników:

Leśnicy na Jasnej Górze - Lasy Państwowe

Krajowa Narada Leśników podczas XX Krajowej Pielgrzymki Leśników - Lasy Państwowe

Niedziela - Pielgrzymka Leśników


Gidle mistrzem!

Drużyna reprezentująca Nadleśnictwo Gidle wygrała XIII Mistrzostwa Nadleśnictw o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach w Piłce Siatkowej

Ekipa leśników z Gidel była faworytem. I nie zawiodła, rozkręcając się z każdym meczem. W finale pokonała drużynę ze Złotego Potoku 2:0.

- Najtrudniejszy mecz graliśmy z kolegami z Wisły – mówił Artur Kaźmierski, kapitan z Gidel, wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw. - Przeszliśmy dalej tylko dlatego, że przy stanie 1:1 w setach wygraliśmy w tie-breaku. Potem w półfinale i finale poszło nam łatwiej. 

Złoty Potok sprawił niespodziankę drugim miejscem na podium, gdyż w dotychczasowych turniejach raczej plasował się w środku tabeli. Ekipa z Ujsoł, która w meczu o trzecie miejsce wygrała z debiutantami – drużyną Biura RDLP w Katowicach – od lat prezentuje dobrą, równą formę.W mistrzostwach wzięło udział 14 ekip (w zeszłym roku stratowało 12) z nadleśnictw katowickiej dyrekcji LP oraz BULiGL w Brzegu.

 


Ślady pamięci

Katowiccy leśnicy uczcili 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz upamiętnili posadzenie Lasu Erazmusa, poświęconego Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej.

 

W leśnictwie Zadole jest miejsce, gdzie znajdują się trzy miejsca pamięci: krzyż upamiętniający bohaterów ostatniej wojny, pomnik-głaz przypominający o rozbitej przez Niemców żołnierskiej kryjówce oddziału Armii Krajowej i „Las Erasmusa" – żywy pomnik dla uczczenia ofiar tragicznie zmarłych członków Delegacji Katyńskiej w wypadku lotniczym 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

14 września br., w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej, panewnicki las był świadkiem złożenia hołdu poległym.

- Chcemy o tych wydarzeniach pamiętać i przekazywać pamięć o nich następnym pokoleniom – mówił Tomasz Dreinert, prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Oddział w Katowicach.

Przybyli m.in. kombatanci, mieszkańcy Katowic, reprezentanci wojska i policji, przedstawiciele katowickich uczelni, uczniowie katowickich szkół w pocztach sztandarowych, harcerze, przedstawiciele samorządów z Mariuszem Skibą, wiceprezydentem Katowic. Leśnicy - gospodarze terenu – na czele z Tadeuszem Normanem, nadleśniczym w Nadleśnictwie Katowice – zadbali o organizacyjną stronę uroczystości, natomiast o. Alan Fr. Rusek, proboszcz parafii p.w. Św. Ludwika Króla w Katowicach-Panewnikach czuwał nad duchową oprawą tego wydarzenia koncelebrując uroczystą mszę świętą.

W panewnickich lasach postawiono również głaz upamiętniający sadzenie Lasu Erasmusa - żywego pomnika pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której 10 kwietnia 2010 r. zginęło 96 Polaków z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele oraz wmurowano oryginał aktu sadzenia. W 2010 roku 6 dni po katastrofie, studenci europejskich uczelni, uczestniczący w projekcie „Las Erasmusa", oraz katowiccy leśnicy, posadzili dębowy las.

 

Więcej w październikowej Trybunie Leśnika


Będzie się działo – Mistrzostwa Świata Drwali Wisła 2016

26 sierpnia w siedzibie RDLP w Katowicach odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca Mistrzostwa Świata Drwali w Wiśle. Pokaz szybkości i umiejętności członków polskiej kadry narodowej wzbudził ogromne zainteresowanie mediów.

 Na pytania dziennikarzy dotyczące 32. Mistrzostw Świata Drwali odpowiadali przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w przygotowanie tej prestiżowej imprezy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodów Drwali (IALC), reprezentowane przez Przemysława Remi, członka Zarządu IALC, organizację MŚD powierzyło Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie. Jan Kubiak, prezes SPL-u, wielokrotnie podkreślał, że organizacja mistrzostw to dla Polski ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie. Partnerem strategicznym wydarzenia zostały Lasy Państwowe. Robert Kujawiak z Dyrekcji Generalnej LP oraz Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach, przybliżyli zaproszonym gościom model polskiego leśnictwa, gdzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju nie pozyskuje się więcej drewna niż go przyrasta. Miasto Wisła, współorganizatora imprezy, reprezentował i zachwalał walory turystyczne swojego miasta Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele firmy Stihl i Husqvarna, głównych sponsorów mistrzostw. Niekwestionowanymi gwiazdami konferencji byli: Marek Bagrowski (Stihl Team) i Łukasz Schuetza (Husqvarna), którzy w Wiśle będą reprezentować nasz kraj. Próbkę swoich umiejętności zawodnicy pokazali w trakcie dwóch konkurencji – wymianie piły łańcuchowej i okrzesywaniu.

Organizatorem konferencji prasowej była RDLP w Katowicach.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów dot. konferencji prasowej:

Eko Praktyki

Drwale bo boju - TVT

 


(O)polskie study tour

Dziennikarze z całej Polski wzięli udział w sesji terenowej zorganizowanej w dniach 29 -31 sierpnia na terenie RDLP w Katowicach. Tym razem członkowie Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportaży oraz przedstawiciele prasy leśnej odwiedzili lasy Nadleśnictwa Prudnik oraz degustowali karpie wyhodowane w Gospodarstwie Rybackim w Krogulnej.

O tym jak prowadzić się gospodarkę leśną w rejonach uprzemysłowionych i silnie zurbanizowanych, na przykładzie swojej dyrekcji, mówił w czasie części referatowej Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach. Stopień degradacja środowiska, zwłaszcza w regionie śląskim, kilkadziesiąt lat temu groził klęską ekologiczną. Dziś dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i stałemu ograniczaniu emisji gazów i pyłów przemysłowych, a przede wszystkim dzięki konsekwentnej pracy leśników lesistość RDLP w Katowicach wynosi 30,4 % (lesistość Polski – 29,5 %), a kondycja zdrowotna drzewostanów nie odbiega wcale od reszty kraju. W swoim wystąpieniu dyrektor K. Szabla poruszył również problem rozpadu monokultur świerkowych w  Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz Górach Opawskich, gdzie klęska gradacji kornika jest w ostatnich latach wyjątkowo dotkliwa. Łącznie w Nadleśnictwie Prudnik, w zależności od rozwoju sytuacji zdrowotnej świerczyn do końca 2016 roku usunięte zostanie ok. 100 tys. m3 drewna, głównie posuszu czynnego oraz złomów i wiatrołomów. Sposoby walki z zespołem kornika drukarza oraz koncepcję przebudowy drzewostanów świerkowych przedstawił Andrzej Kwarciak, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Prudnik. W sesji referatowej dziennikarzom towarzyszyła Katarzyna Czochara, poseł na sejm RP.

Część praktyczna sesji odbyła się w prudnickich lasach. W leśnictwie Moszczanka dziennikarze „uzbrojeni" w puszki farby ruszyli w las i pod czujnym okiem leśników wyznaczali drzewa do usunięcia w ramach cięć pielęgnacyjnych. Drzewa wybrane czas przejść do ścinki i zrywki.  Pokaz umiejętności i szybkość pilarzy orz możliwości pracy harwestera i forwardera wzbudziły duże zainteresowanie przedstawicieli mediów.

Na szczycie Biskupiej Kopy (najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich – 890 m n.p.m.), dyrektor K. Szabla wielokrotnie podkreślał znaczenie mediów w edukacji społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach gdy intensyfikacja cięć sanitarnych, spowodowanych gradacją kornika drukarza dotyka miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Drugiego dnia sesji dziennikarze wraz z Jurandem Irlikiem, zastępcą dyrektora RDLP w Katowicach ds. gospodarki leśnej, odwiedzili Gospodarstwo Rybackie w Krogulnej. Na obszarze 667 ha stawów, w 55 zbiornikach śródleśnych, zasilanych wodami głównie rzeki Stobrawy co roku hoduje się około 400 ton karpia. Oprócz funkcji produkcyjnej obiekty stawowe GR w Kogulnej pełnią rolę zbiorników retencji wodnej i stanowią ważny element ekosystemów leśnych. Etapy hodowli karpia omówił Janusz Preuhs, dyrektor GR w Krogulnej, natomiast Zbigniew Borek, zastępca dyrektora tego Gospodarstwa, zaprezentował nowoczesne zaplecze techniczne oraz  proces dystrybucji karpia „wigilijnego". Żadne maszyny nie zastąpią jednak wiedzy i serca rybaka, a najlepszym potwierdzeniem efektów ich pracy jest wyśmienity smak karpia, o czym zaproszeni dziennikarze przekonali się w czasie degustacji.

Sesje terenowe dziennikarzy są już tradycją katowickiej dyrekcji i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W sytuacjach gdy działania leśników spotykają się z niezrozumieniem i oporem społecznym, tak jak w przypadku klęski gradacji kornika, wsparcie ze strony mediów w edukacji społeczeństwa jest szczególnie istotne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prasowymi z wizyty dziennikarzy w Nadleśnictwie Prudnik i GR w Krogulniej:

Gość Niedzielny - Pasą się pod wodą

Gazeta Przemysłu Drzewnego

Gazeta Przemysłu Drzewnego - Teraz z Gór Opawskich wielkie ilości świerkowego drewna


CIETRZEWISKO 2016

W dniach 20- 21 sierpnia w Koszęcinie ryk pił mieszał się z muzyką. Śląskie Mistrzostwa Drwali „Majster Drwal", Festiwal Muzyki Myśliwskiej, a na zakończenie koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" były głównymi atrakcjami tegorocznego Pikniku Leśno- Łowieckiego "Cietrzewisko"

Tradycyjnie już niepowtarzalny klimat i lokalizacja imprezy, pomimo kapryśnej aury, przyciągnęła do siedziby Zespołu „Śląsk" wielu miłośników lasu i kultury łowieckiej. O tym „co w lesie piszczy" opowiadali leśnicy z katowickiej dyrekcji. Odwiedzający stoiska mieli okazję poznać sekrety życia pszczół, zakręcić „Leśnym kołem fortuny", nauczyć się budować budki lęgowe, rozpoznawać rośliny i zwierzęta. Można było też wcielić się w rolę leśnika dokonując cechowania drewna oraz dowiedzieć się co to jest pierśnica drzewa i własnoręcznie ją zmierzyć.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły widowiskowe zmagania drwali. 29 zawodników z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Francji rywalizowało, w pięciu konkurencjach sprawdzających dokładność, szybkość i technikę pracy pilarza. Dodatkowe emocje zapewnił trening polskiej kadry narodowej, która już we wrześniu będzie reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Świata Drwali w Wiśle. „Majstrem Drwalem" 2016 został Tomasz Bilski (Polska), drugie miejsce zajął Andel Jiri (Czechy), a trzecie – Andreas Vollman (Niemcy).

Gdy piły ucichły na scenę wkroczyli laureaci VI Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Tegoroczna palma zwycięstwa przypadła gościom z Czech, których występ potwierdził uniwersalność języka muzyki.

Zwieńczeniem dwudniowego pikniku był koncert galowy gospodarzy - ZPiT „Śląsk", który jak zwykle oczarował publiczność.

Organizatorami Pikniku Leśno- Łowieckiego „Cietrzewisko" był ZPiT „Śląsk" we współpracy z RDLP w Katowicach, Gminą Koszęcin, Polskim Związkiem Łowieckim oraz firmą Henryk i Maria Brol Makita Koszęcin.

 


Zmieszani z błotem

„Katuje, upadla i miesza z błotem" brzmi jak antyreklama, jednak dla miłośników ekstremalnych biegów to najlepsza zachęta. 13 sierpnia w Kokotku (Nadl. Lubliniec) odbyła się XII edycja Biegu Katorżnika a granice swojej wytrzymałości sprawdzało blisko półtora tysiąca zawodników.

Dystans wydawać się może nie za długi, ale wysiłek jaki trzeba włożyć w jego pokonanie, jest porównywalny z maratonem. Ponad 10 km w błocie, wodzie, smrodzie i stęchliźnie skutecznie wyciska pot, ale i łzy z niejednego twardziela. Nieodzownym elementem zawodów są liczne otarcia, krew, skręcenia stawów a nawet omdlenia. Bieg wzorowany na ekstremalnych testach jednostek specjalnych to prawdziwy sprawdzian nie tylko żelaznej kondycji i siły, ale również odporności psychicznej. Najszybsi do mety dobiegali po około 2 godzinach.

Wystartować mógł każdy, bez względu na wiek. Biegły więc 3-latki i 90 – latki. Wielbicieli ekstremalnych zmagań nie brak również wśród leśników. Podobnie jak przed rokiem, w konkurencji drużynowej – Galernik Team, Lasy Państwowe reprezentowały dwa zespoły. W pierwszym z nich wystartowali: Krzysztof Janik (N. Olesno), Łukasz Kapusta (N. Opoczno) i Wiesław Kucharski (N. Strzelce Opolskie). Drugi zespół tworzyli członkowie Klubu Biegających Leśników w składzie: Jarosław Kemuś (N. Lutówko), Mateusz Garbacz (N. Ruda Maleniecka), Paweł Dzięgelowski (N.Rybnik). Już samo dotarcie do mety jest wielkim sukcesem, więc tym bardziej cieszą wyniki biegających leśników. Nasze drużyny zajęły odpowiednio 41. i 37. miejsce na 49 rywalizujących zespołów.

Żeliwne Podkowy Katorżnika, o łącznej wadze przekraczającej 4 tys. kg, uczestnikom, którzy ukończyli bieg wręczali m.in. płk Ryszard Pietras, zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP, Anna Jonczyk-Drzymała, zastępca Burmistrza Miasta Lubliniec, Zbigniew Rosiński, dyrektor Biegu Katorżnika oraz Zbigniew Znojek, nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec.

W Lublinieckich Lasach dzikich ostępów nie brakuje, więc mogę zagwarantować, że w przyszłym roku będzie jeszcze ciężej – mówi nadleśniczy Z. Znojek.

Organizatorem Biegu Katorżnika jest Wojskowy Klub Biegacza „Meta" i Nadleśnictwo Lubliniec.

 


Biegacze poszli w las!

Śródpolny asfalt, leśny dukt, mżawka, ostry podbieg pod Zamek Udórz i bieg pędem w dół do mety w Kąpielach Wielkich.

Z takimi przyjemnościami, na dystansie 7,5km zmierzyli się uczestnicy drugiego biegu w ramach biegowego Grand Prix w Nadleśnictwie Olkusz. Akcja Biegam Bo Lubię Lasy na Szlaku Orlich Gniazd realizowana w ramach kampanii Lasy Państwowe Zapraszamy! przyciągnęła dziesiątki biegaczy, ich rodzin, dzieci oraz turystów. Kto nie biegł – ogrzewał się przy ognisku pałaszując przygotowane posiłki albo rozwiązywał quizy wiedzy leśnej, tworzył maski i uczył się od miejscowego leśniczego jak odbierać drewno. Największą frajdę sprawiało to oczywiście dzieciom, które oblegały namiot Nadleśnictwa Olkusz, ale również – startowały w specjalnie dla nich zorganizowanym biegowym konkursie. Rywalizację dorosłych wygrał Marcin Bierlet (27 min. 22 sek.), a tuż za nim, na podium znaleźli się Mariusz Dziedzic (27 min. 34 sek.) i Michał Chechelski (27 min. 56 sek.). Wśród kobiet najlepsze były Dominika Izdebska (34 min. 52 sek.), Agnieszka Walczak (35 min. 45 sek.) i Magdalena Jaśkowska (36 min. 17 sek.). Dzięki wielkiemu wkładowi pracy klubu sportowego Wolbrom Team i współpracy z klubem biegacza Olkusz Biega – impreza była zabezpieczona i udana pod każdym względem. Zapraszamy do Olkusza na kolejną, listopadową edycję!


Ożywienie bez strat dla przyrody

21 lipca w Szczyrku i Zawoi odbyły się spotkania przedstawicieli PGL LP , samorządowców oraz organizacji pozarządowych związane z planami modernizacji i rozbudowy ośrodków narciarskich . Przeprowadzono wizje lokalne terenów, które w związku z planowanymi inwestycjami musiałyby zostać wylesione.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP: Andrzej Borowski, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej , Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki finansowej oraz gospodarowania zasobami majątkowymi oraz Sławomir Sawicki, naczelnik wydziału stanu posiadania. Gospodarza terenu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, reprezentowali: Kazimierz Szabla, dyrektor tej dyrekcji, Jurand Irlik , zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Wojciech Drabik, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi oraz nadleśniczowie: Hubert Kobarski z Nadleśnictwa Bielsko i Tadeusz Kosman z Nadleśnictwa Sucha. Na obu spotkaniach byli również obecni przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w Katowicach i Krakowie oraz urzędów marszałkowskich i organizacji ekologicznych.

Z rozbudową ośrodków narciarskich ogromne nadzieje wiążą władze lokalne. Dla samorządów Szczyrku i Zawoi te inwestycje oznaczają ożywienie gospodarcze regionu i nowe miejsca pracy. Władze obu gmin podkreślały na spotkaniu, że turystyka jest osią strategii rozwoju gospodarczego tych terenów, a przyroda jedną z największych atrakcji. Skanalizowanie ruchu turystycznego jest zdaniem samorządowców nie tylko inwestycją w nowe miejsca pracy, ale również w ochronę przyrody. W przypadku Zawoi może stanowić element działań ochronnych niezwykle cennego przyrodniczo terenu Babiej Góry, z czym zgodzili się przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, deklarując poparcie dla planów rozbudowy ośrodka narciarskiego na Mosornym Groniu.

Poparcie dla modernizacji Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego wyrazili jednomyślnie wszyscy uczestnicy spotkania. Organizacje ekologiczne, które reprezentowały: Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Klub Gaja, wyraziły jedynie sugestie, by w przyszłości porozmawiać jeszcze o rozmiarze samej inwestycji, ale jej konieczność jest uzasadniona. Jednomyślności zabrakło już w kwestii rozbudowy Mosornego Gronia w Zawoi. Mimo akceptacji planów przez krakowską RDOŚ i Babiogórski Park Narodowy ekolodzy uważają, że wiele wątpliwości budzi przeznaczenie terenów cennych przyrodniczo na infrastrukturę turystyczną. Narciarstwo stokowe jest jedną z najbardziej uciążliwych dla środowiska form aktywności sportowej. W opinii ekologów z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, warto przemyśleć inne formy aktywności turystycznej, które nie byłyby aż tak obciążające dla środowiska naturalnego.

W przypadku obu inwestycji chodzi o wyłączenie z produkcji leśnej kilkudziesięciu hektarów lasu.

 


Katowickie pszczoły z wizytą w Stuposianach

31 lipca leśnicy z Nadleśnictwa Katowice wraz 1175 pszczołami odwiedzili Nadleśnictwo Stuposiany.

W Pszczelinach podczas Święta Miodu leśnicy z Nadleśnictwa Katowice prezentowali rolę pszczoły w środowisku, bartnictwo oraz pszczele zwyczaje. Na katowickie pszczoły cały czas miał oko mieszkaniec bieszczadzkich lasów, który tak jak w wierszyku Jana Brzechwy, był bardzo grzeczny i nie podał nam łapy - jeść też nie chciał (patrz zdjęcie :-)).  Dzięki uprzejmości gospodarzy możliwa była wizyta u kolejnego bieszczadzkiego zwierza, które opisywał w swej twórczości Brzechwa "Pozwólcie przedstawić sobie:

"Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze.
Zróbże Minę uprzejmą, żubrze."

Piękne miny robiły dla gości stuptosiańskie żubry.
Leśnicy z Katowic już zapowiedzieli kolejną wizytę w Bieszczadach, tym razem zabierają ze sobą śląskie wierszykowe zwierzę - dzika, a drzew do zmykania jest w Bieszczadach wiele.

Do zobaczenia na leśnych śląskich i bieszczadzkich szlakach :-)

 


Piły poszły w ruch, było ostre cięcie

38 zawodników z Polski, Słowacji, Niemiec i Francji po raz kolejny rywalizowało o tytuł najlepszego pilarza Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej. Tegoroczna 17. już edycja była wyjątkowo międzynarodowa, prestiżowa i kobieca, a całe podium było nasze!

Już po pierwszej konkurencji – ścince drzew, nie było wątpliwości kto w tym roku rządzi w Bobrowej. Roman Szala (4-ty złoty medal, 10 raz na podium) mistrzowskim cięciem zdobył maksymalną ilość punktów, wysoko podnosząc poprzeczkę współzawodnikom. Przekonał się o tym Jacek Stochniałek, wielokrotny mistrz Polski, 6-krotny triumfator zawodów w Bobrowej. Pomimo najlepszego wyniku w trzech spośród pięciu konkurencji zdobył 2. miejsce. Świetnym występem w okrzesywaniu 3. miejsce wywalczył Marek Bagrowski, a 4. - Tomasz Kowol.

W zdominowanych przez mężczyzn Międzynarodowych Zawodów Drwali wystartowały dwie panie: Julia KrólikAmelie Aubriot z Francji.

- Udziałem w zawodach chcę pokazać, że nie jest to sport zarezerwowany tylko dla wysokich i umięśnionych mężczyzn.– mówi Amelie. Siłę ma pilarka, a zawodnik musi wykazać się techniką i sprytem.

Obie panie udowodniły, że wcale nie są na straconej pozycji. Pokonując wielu mężczyzn, Amelie Aubriot w końcowej klasyfikacji była na 20., a Julia Królik na 21. miejscu. Płeć piękną w Bobrowej wspierała również sędzia – Agnieszka Szpor-Sławatecka. Poziom tegorocznych zawodów był, tradycyjnie już, bardzo wysoki, a pierwsza dziesiątka zdecydowanie należała do Polaków. Medaliści jednak nie spoczną na lurach. Roman Szala, Jacek Stochniałek, Marek Bagrowski i Kamil Szarmach zakwalifikowali się do Kadry Narodowej Mistrzostw Świata Drwali, które we wrześniu odbędą się w Wiśle. Tak więc – piły w dłoń i powodzenia!

Organizatorami 17. Międzynarodowych zawodów Drwali w Bobrowej byli: OSP Bobrowa, dyrektor Regionalny LP w Katowicach, Gmina Rudniki, OSiR w Rudnikach oraz Starostwo Powiatowe w Olesnie. Patronat nad zawodami objął Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Zespołem sędziowskim kierował Wojciech Jaroń, główny specjalista ds. BHP i Ochrony Minia RDLP w Katowicach. Statuetki i medale ufundowane przez dyrektora RDLP w Katowicach wręczył Piotr Wiener, nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno.

 


Bobry nad Przemszą

Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Mogą ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet 1 m.

Na terenie leśnictwa Imielin (Nadl. Katowice), nad rzeką Przemszą możemy natknąć się na drzewa, których wygląd pnia może nieco zaskakiwać. Od kilku lat w tej okolicy pracują „rzeczni drwale". Bobry, bo o nich mowa, z wielkim zaangażowaniem zabrały się za powolną, konsekwentną zmianę krajobrazu. Zdjęcie przedstawia zgryziony przez bobra pień dęba czerwonego o średnicy 60 cm!


Ślązaków Portret Własny

W galerii portretów współczesnych Ślązaków prawdziwy człowiek lasu - Kazimierz Szabla dyrektor RDLP w Katowicach

TVP Katowice - ŚLĄZAKÓW PORTRET WŁASNY

 

 


Celne oko i pewna ręka

24 czerwca leśnicy z katowickiej dyrekcji po raz kolejny rywalizowali o Puchar Dyrektora RDLP w Katowicach. Zawody odbyły się na strzelnicy w Kochcicach koło Lublińca, a celnym okiem popisywało się ponad 100 zawodników.

W sześciu konkurencjach, wchodzących w skład skróconej wersji wieloboju myśliwskiego rywalizowało 114 strzelców, w tym 32 drużyny. Po raz pierwszy - jako goście - w zawodach udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych - Maciej Bogdański, Zbigniew Jeziorowski i Ryszard Paszenda. W klasyfikacji drużynowej tradycyjnie „o pudło" walczyły drużyny nadleśnictw Opole, Bielsko i Rybnik. Tym razem triumfowali leśnicy z Bielska, miejsce drugie zajęła drużyna Nadleśnictwa Opole, trzecie – Rybnik. Zaskoczeniem były natomiast wyniki klasyfikacji indywidualnej. W tym roku puchar Dyrektora RDLP w Katowicach „ustrzelił" Marcin Podgórni, na co dzień leśniczy ds. łowieckich w Nadleśnictwie Brzeg. Z wynikiem 231 punktów (na 250 możliwych) pokonał w pięknym stylu Macieja Dzwonnika z Nadleśnictwa Tułowice. Na trzeciej pozycji uplasował się Mariusz Famuła z Nadleśnictwa Lubliniec. Przedstawiciele kadry kierowniczej również walczyli zaciekle. W tej kategorii mistrzem strzelców po raz pierwszy został Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków, tuż za nim uplasował się Hubert Wiśniewski, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwa Rudziniec, a na miejscu trzecim - Piotr Wiener, nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno, który tylko lepszym wynikiem w śrucie wyprzedził Nadleśniczego z Ujsół - Piotra Olesiaka. Obaj bowiem uzyskali taką samą liczbę punktów. W nieformalnej klasyfikacji Dian zwyciężyła jedyna strzelająca kobieta Katarzyna Szyjka reprezentująca Nadleśnictwo Olkusz.

Przy dźwiękach myśliwskich rogów pucharami i medalami uhonorował zwycięzców Jerzy Miłkowski, z-ca dyrektora RDLP w Katowicach ds. rozwoju, Jerzy Adamczyk, Sędzia Główny Zawodów oraz Adam Albertusiak, Główny Specjalista ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej RDLP w Katowicach.

Zawody przebiegły w prawdziwie sportowej atmosferze. Były też doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich, wymiany spostrzeżeń, a przede wszystkim praktyczną lekcją opanowania emocji i nerwów, bo strzelanie uczy cierpliwości, co bardzo przydaje się w codziennym życiu.

Regionalne zawody strzeleckie odbyły się w ramach szkolenia weterynaryjnego poświęconego zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF (afrykański pomór świń), przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu.

zdjęcia: K.Niewęgłowska i B.Kurzeja


Spotkanie z przewodnikami górskimi i harcerzami

Aktualny stan sanitarny beskidzkich lasów i wpływ kondycji drzewostanów na stan szlaków turystycznych w górach były tematami spotkania, które 24 czerwca odbyło się w LOEE „Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu. W sesji wzięli udział dr inż. Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach, nadleśniczowie ośmiu górskich nadleśnictw oraz przedstawiciele oddziałów terenowych PTTK , ZHP i pracownicy PGL LP działający w samorządach lokalnych.

Dyrektor RDLP w Katowicach zapoznał gości z genezą powstania monolitów świerkowych w Beskidach oraz historią ich przebudowy i aktualnym stanem sanitarnym lasów. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z najbliższymi planowanymi działaniami w ramach wznowionej kampanii informacyjno-społecznej. Koordynator kampanii Monika Matl  omówiła główne obszary konfliktów społecznych w kontekście przebudowy beskidzkich świerczyn. Istotną częścią spotkania była sesja terenowa, podczas której Leon Mijal, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń  zapoznał przewodników PTTK z praktyka leśną , prezentując fragmenty przebudowanych drzewostanów na zboczach Małej Czantorii, które swoim składem gatunkowym są dopasowane do naturalnego siedliska. Uczestnicy sesji zobaczyli także osłabione i zasiedlone przez kornika drukarza świerki oraz zapoznali się z działaniami leśników wypływającymi na bioróżnorodność ekosystemu leśnego, takimi jak pozostawianie martwego drewna w lesie. Dyskusję zdominowały także tematy związane ze stanem szlaków w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym oraz ze sposobami znakowania tras, szczególnie tam gdzie dominują młodniki.Beskidzkie study tour

W dniach 30 – 31 maja w RDLP w Katowicach odbyła się sesja terenowa dziennikarzy poświęcona przebudowie drzewostanów świerkowych w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Historyczne uwarunkowaniu rozpadu monokultur świerkowych oraz możliwości jakimi dysponują leśnicy w tej trwającej już ponad dekadę niełatwej walce o górskie lasy przedstawił Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach. Natomiast na pytania dziennikarzy dotyczące sporu o Puszczę Białowieską odpowiadał prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk, członek Rady Naukowej Leśnictwa (organu doradczego prezesa Rady Ministrów), od lat wspierający beskidzkich leśników w ich zmaganiach z kornikiem.

Część praktyczna sesji odbyła się w beskidzkich lasach, gdzie  dziennikarze mieli okazję „stanąć oko w oko" ze sławnym w całej Polsce kornikiem drukarzem. Leon Mijal, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń, zaprezentował sposoby identyfikacji zaatakowanych drzew oraz metody ograniczania liczebności tego szkodnika. Przemierzając kompleks leśny Mała Czantoria oraz ścieżki leśnictwa Leśnica podziwiano efekty trwającej od wielu lat przebudowy drzewostanów świerkowych. W tej pięknej scenerii Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, omówił obszary oraz możliwości dofinansowania działań jednostek LP ze środków katowickiego Funduszu. W drugim dniu dziennikarze wraz z Hubertem Kobarskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Bielsko, i Jurandem Irlikiem, zastępcą dyrektora ds. gospodarki leśnej w RDLP w Katowicach, zdobywali szczyt  Skrzycznego (1257 m n.p.m.). Prowadzenie gospodarki leśnej w wyższych partiach gór wymaga od leśników szczególnego wysiłku i troski, ze względu na trudne warunki klimatyczne. Na terenie Nadleśnictwa Bielsko przedstawiciele śląskich mediów odwiedzili również nowoczesną przechowalnię nasion oraz szkółkę drzew leśnych.

Dziennikarze wrócili do swoich redakcji bogatsi o specjalistyczną wiedzę z zakresu hodowli i ochrony lasu, a przede wszystkim o praktyczne doświadczenia leśników.

Spotkanie z mediami zostało zorganizowane w ramach kampanii społeczno- informacyjnej "Nasze Górskie Lasy" poświęconej przebudowie świerczyn w Beskidach i Górach Opawskich. Współorganizatorem spotkania był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Poniżej linki do materiałów prasowych dotyczących wyjazdu dziennikarzy w Beskidy.

Trybuna Górnicza

Gwarek

Dziennik Zachodni

EkoMisja TVS

ecocafe.pl

Gazeta Żywiecka

 

 

 


Z leśnikami w historycznej krainie

W otoczeniu kwitnących rododendronów, azalii i kalmii Nadleśnictwo Tułowice kolejny raz zorganizowało imprezę plenerową „Niedziela w Lipnie".

Dla leśników impreza ta jest formą promocji polskiego leśnictwa, a także okazją do integracji między pracownikami i lokalną społecznością. Jest to również doskonały moment, aby przybliżyć wszystkim odwiedzającym historię obecnego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego, a niegdyś parku przy zamku w Niemodlinie, założonego pod koniec XVIII wieku na zlecenie Jana Karola Nepomucena z rodu Praschmów. Park został założony przez sprowadzonego w tym celu z Wirtembergii leśnika. Stworzył on miejsce, które było uznawane za jedno z piękniejszych na terenie Śląska. Niestety jego nazwisko zaginęło na przestrzeni dziejów.

Organizatorzy „Niedzieli w Lipnie", czyli leśnicy z Nadleśnictwa Tułowice, postarali się, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W tym roku motywem przewodnim było drewno, stąd też wystawa różnych gatunków drewna w korze i bez kory oraz wad, które możemy w tym drewnie znaleźć. Dla najmłodszych były też warsztaty w drewnie, przedstawienie edukacyjne pt. „Wycieczka do lasu", malowanie twarzy oraz tworzenie różnych kształtów z balonów. Dla starszych przewidziano występy sygnalistów myśliwskich oraz lokalnych zespołów wokalnych. Były też wystawy: fotograficzna i ornitologiczna.

Dużą atrakcją był przejazd podwodą po Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym, w czasie którego leśnicy prezentowali uroki tego obiektu, jego historię, ale był też czas na rozmowy o codziennej pracy w lesie. Spokojny spacer po ogrodzie dendrologicznym umożliwiał podziwianie wiekowych gatunków drzew, których nie spotkamy na co dzień w naszych lasach. Po spacerze uczestnicy pikniku mieli możliwość odpoczynku w cieniu drzew i spróbowania specjałów lokalnej kuchni.

Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy w Lipnie to urokliwe miejsce, a jego ponad dwustuletnia historia dodatkowo wprowadza aurę tajemnicy i spokoju. Nic więc dziwnego, że w .„Niedziela w Lipnie" ma grono stałych miłośników, które z każdym rokiem się powiększa. W tym roku liczba gości odwiedzających imprezę była wyjątkowo duża. Tych, którzy nie mieli możliwości odwiedzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego podczas pikniku, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca w innym terminie. Warto zapoznać się z ciekawą historią tego miejsca, zatrzymać się w cieniu pomnikowych drzew: jałowca wirginijskiego, żywotnika olbrzymiego, tulipanowca amerykańskiego i miłorzębu dwuklapowego, a wiosną ucieszyć oko kwitnącymi rododendronami i azaliami oraz delektować się zapachem ich kwiatów. 


Wyświetlanie 1 - 25 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 25
z 5