Kontakt

Siedziba DGLP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

32-609-45-00

32-609-45-03

email

ul. św. Huberta 43/45

40-543 Katowice


Wyświetl większą mapę

Dyrektor RDLP

mgr inż. Wiesław Kucharski

Zastępca Dyrektora ds Gospodarki Leśnej

mgr inż. Hubert Wiśniewski

Zastępca Dyrektora ds Ekonomicznych

mgr inż. Jurand Irlik

Zastępca Dyrektora ds Rozwoju

mgr inż. Stanisław Jeziorański

Wydział Organizacji i Kadr

Zespół ds. Analiz Specjalistycznych

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zespół ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Stanowisko ds. BHP i Ochrony Mienia

Zespół ds. Promocji i Mediów

Wydział Gospodarowania Ekosystemami

Wydział Ochrony Ekosystemów

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Zespół ds. Urządzania Lasu

Wydział Rozwoju i Innowacji

Zespół ds. Geomatyki

Zespół ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej

Wydział Księgowości

Wydział Analiz i Planowania

Wydział Gospodarki Drewnem

Wydział Administracji

Wydział Informatyki