Rezerwaty przyrody

Najliczniejszą ustawową formą ochrony przyrody, są rezerwaty przyrody, powoływane w celu ochrony obszarów z zachowanymi w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemami, rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt lub elementami przyrody nieożywionej.