Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

W  edukacji przyrodniczo – leśnej na terenie jednostek wchodzących w skład RDLP w Katowicach wykorzystywano następujące obiekty edukacyjne:

 

 

Lp.

Obiekt

Ogółem na terenie RDLP

1.

Ośrodek edukacji leśnej

5

2.

Izba edukacji leśnej

31

3.

Leśna wiata edukacyjna (=zielona klasa)

48

4.

Leśna ścieżka edukacyjna (=dydaktyczna)

109

5.

Punkt (powierzchnia) edukacji leśnej

razem:

119

w tym:

 

a) szkółka leśna

34

 

b) drzewostan (uprawa, nasienny, ochronny)

35

 

c) obiekt małej retencji

17

 

d) inny (trasa dydaktyczna bez oznakowania, wieża p.poż., wyłuszczarnia)

33

6.

Inne obiekty

razem:

354

w tym:

 

a) rezerwat przyrody

85

 

b) ogród, park dendrologiczny

18

 

c) obiekty kultury, tradycji

64

 

d) inny (np. zagroda dzików, pomniki przyrody, brama informacyjna)

187