Etapy sporządzania projektu Planu Urządzenia Lasu

Procedura sporządzania Planów Urządzenia Lasu składa się z szeregu etapów.

Informacje o Planie Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu to dokument opracowywany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat.