Aktualności

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników za nami. Wzięli w niej udział pracownicy leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych. Wraz z nimi przybyli do Częstochowy Henryk Kowalczyk, minister środowiska oraz Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.