Asset Publisher Asset Publisher

Zmodernizowana deszczownia w Nadleśnictwie Kłobuck

W dniu 10 sierpnia br. na terenie Gospodarstwa Nasienno–Szkółkarskiego w Nowym Folwarku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej deszczowni.

W uroczystości udział wzięli: zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzej Borowski, dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski, naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Wioletta Koper-Staszowska, naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami Maria Łabno, były dyrektor RDLP w Katowicach Kazimierz Szabla, dyrektor OTL Jarocin Ryszard Misiek, starosta częstochowski Krzysztof Smela, starosta kłobucki Henryk Kiepura, burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, komendant powiatowy Policji w Kłobucku Tomasz Górka, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku Rober Ladra, wójtowie, leśnicy tutejszego nadleśnictwa oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ksiądz Marek Bator. Deszczownia to zespół urządzeń technicznych służących do wytwarzania sztucznego deszczu w celu nawodnienia, nawożenia lub ochrony sadzonek przed przymrozkami.

Przybyłych Gości powitał nadleśniczy Nadleśnictwa Kłobuck Grzegorz Półtorak. Po przedstawieniu historii szkółki przez zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck Pawła Kreja głos zabrali dyrektorzy: Andrzej Borowski, Wiesław Kucharski oraz Kazimierz Szabla. Następnie symbolicznego otwarcia zmodernizowanej deszczowni dokonali poprzez przecięcie wstęgi zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzej Borowski i dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski, a ksiądz Marek Bator odmówił w intencji leśników modlitwę oraz poświęcił instalację deszczowni. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaproszonym gościom zaprezentowano działanie nowoczesnej deszczowni.

Tekst: Paweł Krej