Asset Publisher Asset Publisher

Problemy w działaniu telefonii IP w jednostkach

W ostatnich dniach występują utrudnienia w łączności telefonicznej z niektórymi jednostkami LP.

W związku z powtarzającymi się w ostatnich dniach utrudnieniami w łączności telefonicznej z częścią jednostek Lasów Państwowych wykorzystujących telefonię IP informujemy, że nadal są prowadzone prace (z udziałem operatora Orange oraz CISCO) nad zdiagnozowaniem i usunięciem występujących problemów.

Wspomniane problemy występują losowo podczas prób nawiązania połączenia telefonicznego spoza sieci WAN Lasów Państwowych. Połączenia nawiązywane wewnątrz sieci WAN działają prawidłowo.

Po usunięciu awarii zostanie zamieszczony odpowiedni komunikat.

źródło