Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
32-609-45-00
32-609-45-03

ul. św. Huberta 43/45

40-543 Katowice

Dyrektor RDLP
Arkadiusz Wojciechowicz
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jurand Irlik
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Grzegorz Lisiak

Pion Dyrektora

Wioletta Koper - Staszowska - naczelnik wydziału
Wydział Kadr
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 10
Stanisław Wypych - naczelnik wydziału
Wydział Organizacji, Promocji i Edukacji
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 08
Jan Kohut - naczelnik wydziału
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 18
Wojciech Jaroń - główny specjalista
Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia; Grupa Interwencyjna Straży Leśnej
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 50

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Mirosław Niebrzydowski - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Leśnej
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 27
Liliana Armatys - naczelnik wydziału
Wydział Ochrony Lasu
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 32
Adam Albertusiak - główny specjalista
Zespół ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 24
Adam Migurski - główny specjalista
Zespół ds. Geomatyki
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 74
Grzegorz Janas - główny specjalista
Zespół ds. Urządzania Lasu
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 39
Krzysztof Boruń - główny specjalista
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 48

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Karol Płociszko - naczelnik wydziału
Wydział Infrastruktury Leśnej
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 42
Marek Zając - naczelnik wydziału
Wydział Administracji
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 52
Lucjan Pamuła - naczelnik wydziału
Wydział Informatyki
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 72
Wojciech Jendroska - główny specjalista
Zespół ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 09

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Grażyna Kowalska - główna księgowa
Wydział Księgowości
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 62
Krzysztof Majsterkiewicz - p.o. naczelnika wydziału
Wydział Analiz i Planowania
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 54
Arkadiusz Dudek - naczelnik wydziału
Wydział Gospodarki Drewnem
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 61
Wojciech Drabik - naczelnik wydziału
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 35

Rzecznik prasowy RDLP w Katowicach

Sławomir Cichy
Rzecznik prasowy
phone-abbreviation: (0-32) 609 45 16; +48 785 853 182